יום חמישי, 19 במאי 2016

אמרי שפר י"ב אייר ה'תשע"ו" איש" בגימטריה "לרעהו". והדבר מרמז לנו, מיהו זה הראוי להקרא
"איש", רק מי שעושה חסד עם "רעהו". (רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל,)

אל תחשוב כיצד להוסיף שנים לחיים שלנו, אלא חשוב איך להוסיף חיים לשנים שלנו.

את המילה "ידידי" נתן לקרוא ישר והפוך, כלומר, מאיזה צד שנבחר לקרוא
אותה, נמצא אותה מילה - "ידידי". למה מרמז הדבר? לומר לנו: אימתי היא
ידידות אמת, אם היא משני הצדדים, שאין האחד מתנשא על חברו ( חכמת חיים -
ומתוק האור)

שאלו התלמידים, חסיד מהו? וענה, חסיד זה היודע לצום בשעת אכילה,
להתבודד בין אנשים, ולערוך גלגול שלג בשכבו במיטה חמה ונקיה. (הרה''ק ר'
מנחם מענדיל מווארקא)

שאלו להחידושי הרי''מ זצ''ל למה אמרו שמשיח יבא כעני ורוכב על חמור,
כלום מרכבה מהודרת אינה מתאימה לו. והשיב כדי שלא יחשוב כל עשיר שהוא
משיח.

שאלו לחכם: מהי הצניעות? וענה: שיתבייש האדם מעצמו. שלא יעשה בסתר
את מה שמתבייש לעשותו בגלוי-- [הרשב"ג}

שבו לכם פה (כ"ב, ה') 'פה' רומז ל'פה' המדבר, 'שבו לכם פה', צריך
להתיישב לפני שמוציאים דבור מהפה. (ה'ישועות משה זי"ע)

"שגגת הרופא כוונת הבורא"

"זה השער לה' – צדיקים יבואו בו"

בפתח תאי הגזים של מחנה ההשמדה טרבלינקה הייתה תלויה באורח משונה
פרוכת, שככל הנראה נשדדה על ידי הנאצים, באחד מבתי הכנסת בהם עברו. על
הפרוכת, היו רקומות מילים בעברית, שלא כולם הבינו, שכן לא כולם ידעו
לקרוא בעברית. אולם מי שהבין - הצטמרר עד עמקי נשמתו. על הפרוכת היו
רקומות המילים: "זה השער לה', צדיקים יבואו בו", ומדי יום, חלפו על פניה
עשרות אלפי יהודים בדרכם למותם, במחנה ההשמדה השני בגודלו, שבו נרצחו
כ-870,000 יהודים תוך 13 חודשים בלבד.

את המניע האמתי למעשה אי אפשר לדעת בוודאות, אולם היו שסברו כי כשתלו את
הפרוכת, מחשבתם של הנאצים היתה נתונה לטשטש את המעשים הנוראים שנעשים
בחדר אליו צפויים היהודים להיכנס, ולהפחית את ההתנגדות שבכניסה אליו, על
ידי זיהוי של חפץ אותנטי שמזכיר להם את הבית ואת האמונה. אולם היו גם מי
שחשבו שהפרוכת נתלתה כאקט ציני ומשפיל. אולם אף אחד כמעט לא ידע כמה צדקו
הנאצים כשתלו את הפרוכת עם המילים הקדושות והסמליות. שכן, שם, במחנה
ההשמדה ההוא, בתוך חדר הגזים ההוא, עלו על המזבח ומסרו את נפשם קרוב
למליון יהודים, ללא עוול בכפם. למעט "עוול" אחד שהואשמו בו – עובדת היותם
יהודים.

וכולם, קטנים כגדולים, שומרי מצוות כרחוקים מחיי תורה, דקות לפני
מותם, זעקו את קריאת שמע בכוחות אחרונים. הנרצחים, לא קראו את הקריאה
בשקט, כמו רק לעצמם, אלא זעקו חזק כל כך, עד שהקריאה הגיעה גם לאנשי
ה'זונדר קומנדו', שהיו היהודים שעסקו במלאכה הבלתי אנושית של פינוי
הגופות מן החדר, לאחר שמתו על קידוש ה'. כל יהודי, ברגעיו האחרונים, כמו
התחבר לבורא העולם וזעק: ריבונו של עולם, אני לא יודע כלום. לא יודע למה
זה קורה, ולמה כל זה נגזר על עם ישראל, בניך אהובייך, אבל אני יודע שכל
מה שנדמה בעיני כטוב או רע, אחד הוא, טוב גמור. שכן אין רע יורד מלמעלה.
שהאמת, הראשונה והאחרונה, הבסיסית והיסודית היא, שאתה אחד ושמך אחד,
ושניהם אמת. "זה השער לה' – צדיקים יבואו בו".

בהמה (ומתוק האור)

בחור שעמד להתקלקל ולסטות מן הדרך, בא לשוחח עם רבי שלום שבדרון
זצ"ל. שאל אותו רבי שלום: "מי יותר מאושר אתה או הפרה?" "אני" ענה הבחור
- "מדוע?" - " מפני שהפרה שותה מים ואוכלת קש, ואילו אני שותה קפה ואוכל
עוגות. הפרה ישינה בבוץ ואילו אני יושן במטה על מזרון. על הפרה יורד גשם
ולי נעים בבית" . - "האם ראית פרה שהולכת לרופא כי כואב לה הגב?" - "לא".
- "האם ראית פרה שהולכת לרופא להתלונן על קלקול קיבה?" - "לא" . - "אם כן
מה יעזור לך לישון על מזרון ולחיות בבית חם ונעים בחורף, או לאכול מאכלים
משובחים?!" התחיל הבחור לבכות. " מדוע הנך בוכה?" שאל רבי שלום. ענה
הבחור: "אני בוכה על כך שאינני בהמה..." אמר לו רבי שלום: "תנוח דעתך,
אתה באמת בהמה"..
חוויית השבוע שלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה