יום רביעי, 25 במאי 2016

נקודה שבועית, פרשת השבוע "בחוקותי" ה'תשע"ו


בשעה טובה אנו נסיים השבת את החומש השלישי חומש "ויקרא" כאשר נקרא את פרשת "בחוקותי" המסיימת חומש זה.
חומש ויקרא היה מלא וגדוש במצוות רבות הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו, וגם בפרשה זו המסיימת את החומש אנו לומדים על כמה מצוות.
שתי המצוות האחרונות המסיימות את החומש הן מצוות מעשר שני ומצוות מעשר בהמה.
מעשר שני הוא מעשר קדוש לה', שמעלים אותו לעיר הקודש ואוכלים אותו בתוך העיר והכול נעשה בטהרה גמורה וזה נעשה בסעודת מצווה ממש. לאדם יש אפשרות גם לפדות את המעשר הזה בכסף ולהעלותו גם לירושלים במקום.
מעשר בהמה, המצווה המסיימת את החומש, אומרת לנו, שכפי שבעלי התבואה מצווים על הפרשת תרומות ומעשרות ועל הבאת ביכורים, כך על מגדלי הצאן והבקר לתת זכר פטר רחם של בהמתם לכוהנים ולהפריש מעשר מהעדר ולהביא לעיר הקודש ולהקריב שם שלמים.
ואותם מגדלי בקר היו מביאים את המעשר לירושלים ועורכים שם גם סעודות מצווה גדולות ממעשר הבהמה והכול לשם הודיה וגם שבח לה' על כל השפע שנתן להם בדיוק כמו שערכו בעלי התבואות למיניהם עם מעשר שני.
לסעודות אלה היו מוזמנים כוהנים ולווים שהיו בזמן הסעודה מלמדים תורה את כל הסועדים ולאחר מכן היו כולם שרים ומודים בשירות ותשבחות לה' והכול בשמחה גדולה.
בשתי המצוות האלה הייתה חשיבות ליראת שמים, שנאמר עליהם בספר דברים: "למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים".
גם עובדי האדמה וגם מגדלי הצאן היו מפוזרים (כפי שקיים היום) בכל רחבי הארץ ובישובים קטנים ומבודדים ועל ידי המפגשים אלה במצוות הללו היו להם קשרים עם תלמידי חכמים ואנשי רוח שהיו צריכים להדריך אותם בדרך טובה וישרה, ובזכות העליה שלהם לעיר הקודש זכו לשמוע דברי תורה ואף זכו להדק קשרים בין כל חלקי העם וכך התחזקה גם אמונתם בה' ובאהבת עם ישראל.
שנזכה לאהבה גדולה בינינו לה' ובין כל חלקי העם!

שבת שלום ומבורך!

תודות : לצחי מיכאלי
חוויית השבוע שלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה