יום רביעי, 25 ביוני 2014

נקודה שבועית פרשת "חוקת"

פרשת חוקת לכאורה נמצאת רק בתחילתו של החלק השני של חומש במדבר אלא שבפרשה זו אנו מתחילים לקרוא את החלק השלישי של הליכתם של ישראל במדבר לקראת הכניסה לארץ ישראל. החלק הראשון היה בפרשות הראשונות שעסקו בעיקר במפקדים ובחנוכת המשכן וזמנם היה בשנה הראשונה להליכה במדבר. החלק השני התחיל באמצע פרשת "בהעלותך" עד לפר שה שלנו, פרשת "חוקת", ועסק בעיקר בתנועה ערה ותוססת עם הרבה אירועים במדבר. זמן התקופה הזאת ארך למעשה את רוב ההליכה של בני ישראל במדבר, כ - 38 שנים אך בפועל אנו לא קוראים הרבה אודות הזמן הממושך הזה. החלק השלישי של ההליכה מגיע באמצע פרשתנו עם הבשורה על מות מרים בשנה הארבעים להליכתם במדבר ותלונות ישראל על מחסור במים. במהלך הליכתם במדבר מתלוננים בני ישראל פעמיים על צורך במים: בתחילת המסע ברפידים, וכאן בפרשה לקראת סיום ההליכה כשהם בקדש שבמדבר צין. שני המקרים על אף הדמיון בתלונה למים שונים זה מזה וכך גם בעונש. ברפידים משה נצטווה להכות בצור לאחר שאסף איתו את זקני ישראל וכאן משה נקרא עם אהרון לדבר אל הסלע כדי להוציא מים, אך הם לא קיימו את הציווי במדוייק ומשה היכה את הסלע ונענש על כך עונש חמור, אי כניסה לארץ ישראל, וכך גם נענש אהרון אחיו. ניתן להבחין שברפידים ובשאר תלונות העם בזמן ההליכה במדבר פנה העם אל ה' בכעס וטרוניה. כל פניה שנעשתה אל אהרון ומשה למעשה היתה מכוונת אל ה' על כך שהוציא את אותם ממצרים. נוצר פה רושם שהתלונות נעשו כשגרה בפיהם ולא משנה אם הם זכרו מה היה במצרים או אם הם מתגעגעים אלא זו חזרה על הדברים ששמעו מאבותיהם דור יוצאי מצרים. בפרשה שלנו העניין שונה. עכשיו התלונה לא מופנית לה' אלא למשה דווקא: "ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה ויאמרו לאמרו ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה', ולמה הבאתם אות קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו" - ומתוך כך בהמשך המקרה הזה לא העם הוא שסופג את העונש על כפיות הטובה שמאפיינת אותו לאורך כל הדרך אלא דווקא המנהיגים, משה ואהרון, שנענשים על שינוי מסויים של הפעלת הנס שרצה ה' לעשות, שתפקידו היה להיות מופת חינוכי לעם. המנהיגים, משה ואהרון, על אף העונש הסופי שלהם, לא זונחים את העם וממשיכים לעמוד בראשו עד שתגיע שעתם להעביר את התפקיד לממשיך הבא אחריהם. נלמד מכאן שככל שגדולתו של האדם תעלה במרום התפקיד והמעלה הוא מראה שהוא רק כלי לביצוע רצון ה' בעולם, ואם ייקרא להחלפתו, מכל סיבה שהיא, הוא יפנה את מקומו לבא אחריו וקיום העם והנהגתו תמשך על ידי אחרים. שבת שלום ומבורך! תודות : לצחי מיכאלי אתר : חוויית השבוע שלי http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/ להצלתם וחזרתם הביתה של החטופים והצלחת ושמירתם של חיילי צה"ל ומערכת הביטחון במשימתם. לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס ושמואל פולק שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

יום רביעי, 18 ביוני 2014

נקודה שבועית פרשת "קורח"

לצערנו עם ישראל נמצא בשעה קשה, שלושה צעירים, נערים, נמצאים להם אי שם בידי חבורת מחבלים שפלים שחטפו אותם רק בגלל היותם יהודים בארץ ישראל. דווקא בשעה קשה זו זכינו לראות התאחדות שלימה ואמיתית בתפילות, בקשות ובכיות למען חזרתם לביתם מצד כל חלקי העם. זוהי שעתו היפה של עם, של חברה. אחדות העם וקירוב הלבבות מתרחש בתווך שבין שתי פרשות שמפלגות ומחלקות את העם, פרשות "שלח לך" ו"קרח". בשבוע שעבר, בפרשת "שלח" קראנו על המשבר האמוני בין העם לה', על כעסו לקראת הליכה לארץ ישראל באומרם שהיא ארץ שאוכלת יושביה. חולשת העם התגלתה לעומת בודדים ככלב ויהושע שהיו צריכים לחזק את רוח העם. בפרשת השבוע שלנו, פרשת קרח", מתגלה מחלוקת חדשה ועוצמתית לא פחות: קרח עם עוד מספר לא מועט של אנשים מחליטים לנסות לערער את מנהיגותו של משה ואהרון בקרב העם. בפרקי אבות "זוכה" קרח לאזכור שלילי על מעשיו: "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים וכל מחלוקת שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים, מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי, ואיזו היא מחלוקת שלא לשם שמים זו מחלוקת קרח ועדתו" המלבי"ם בפירושו שואל: היה ראוי לומר שזו מחלוקת קרח ומשה, כפי שרשום על המחלוקת השניה "הלל ושמאי" אז מדוע אמרו חכמים "קרח ועדתו"?. ומיד עונה על כך: "מחלוקת שהיא לשם שמים כל כת משני צדדי החולקים מתאחדת בעצמה כי כולם מתכוונים לתכלית אחת לשם שמים, אולם במחלוקת שאינה לשם שמים רק מפני אהבת הכבוד ואהבת עצמו, אז יש מחלוקת וניגוד גם בין האנשים שהתאחדו לעמוד בצד אחד כי כל אחד מן היחידים מכוון תועלת עצמו ומתנגד לכוונת חברו שהוא גם כן מכוון תועלת עצמו" בעדה הגדולה שאסף לעצמו קרח במחלוקת מול משה ואהרון היו הרבה כוונות לתועלת אישית מצד הרבה צדדים: קרח רצה בכהונה גדולה שהתקנא בנשיאותו של אליצפן וזה עורר אותו לחלוק על משה בנושא כהונת אהרון, דתן, אבירם ואון בן פלת התלוננו על שניטלה הבכורה מראובן והיה ראוי שתצא דווקא משבט ראובן המלוכה והתלוננו על הכהונה ועבודת ה' שניתנו לשבט לוי, ומאתיים וחמישים נשיאי העדה התלוננו על משה על כך שלא היה מתייעץ איתם בכל דבר ועניין. הנה ראינו לפנינו שכאשר קהל מסוים בא בטענה שאין בה דבר מעבר לרצון וטובה אישית עבור כל אחד מהטוענים, קורסת לה בסופו של דבר העדה כולה. מתבטלת מאליה טענתם והאמת תצוף ותעלה ולא תאפשר לכוחם המשקר לגבור על הקיים. עלינו להפנים וללמוד דווקא מטעותו של קרח, ומקריאתם של חכמים בפרקי אבות ולדבוק באמת וביושר כלפי שמים וכלפי עצמנו וחברנו ולמען אחדות כל עם ישראל. שבת שלום ומבורך! תודות לצחי מיכאלי להצלתם וחזרתם הביתה של החטופים והצלחת ושמירתם של חיילי צה"ל ומערכת הביטחון במשימתם. לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס ושמואל פולק שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם אתר "חוויית השבוע שלי" http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/

יום שני, 16 ביוני 2014

חוויית השבוע שלי

"חוויית השבוע שלי " הינו עלון שבועי חינוכי - ערכי נושא פרסים,הכולל מידע בנושא "פרשת השבוע" והפעלה חווייתית לכל המשפחה. הגיליון עשיר בתוכן וחושף את הקוראים למגוון רעיונות והגיגים הקשורים ל"פרשת השבוע", לאירועים מיוחדים ומועדים החלים באותו שבוע הקשורים לעם ולארץ, תוך הדגשת הצד הערכי. בכך תורם העלון לחינוך יהודי מתוך מידות טובות ודרך ארץ ולהעמקת הקשר של הקוראים למורשת ישראל ולערכי היהדות תוך זיקה לאהבת ישראל ולאחדות העם. הנושאים והמדורים בעלון מגוונים ומעסיקים את הקוראים בדרך חווייתית, יצירתית מרתקת ומעניינת. עלון "חוויית השבוע" מיוחד בעיצובו הצבעוני והמרשים ומעוטר בציורים בלעדיים שלנו המרהיבים ביופיים. אנו מקבלים תגובות נלהבות ביותר מכל המגזרים והגילאים. עלון "חוויית השבוע" מופץ במועדוניות נוער ברחבי הארץ ובבתי ספר ממלכתיים בהם מוקדש שיעור ללימוד המידע ופתרון החידות והשעשועונים, המועבר ע"י מדריכי ומדריכות "החוויה היהודית" לתלמידי הכיתות השונות או בלימוד משותף להורים וילדים. לפרטים: 04-8450235 , 052-5990071 http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/