יום רביעי, 18 במאי 2016

אמרי שפר י"א אייר ה'תשע"ו

אמרי שפר י"א אייר ה'תשע"ו

אין ביכולותינו תמיד לבנות את העתיד לילדנו אבל אנחנו כן יכולים
לבנות את ילדנו לעתיד (פרנקלין דלנו רוזבלט)

האדמו"ר מקוצק אמר: צדיק הוא זה שאינו מרמה את חברו, וחסיד הוא זה
שאינו מרמה גם את עצמו, בפרט בנושאים של יראת שמים, שנאמר: "ולא תונו איש
את עמיתו ויראת מאלוקיך" - אל תרמה את עצמך שהנך ירא שמים!

וקראתם דרור בארץ לכל יושביה״ (ויקרא כה,י). למה נאמר ״לכל יושביה״
ולא ״לעבדיה״? אלא אמרו חז"ל: ״כל הקונה עבד עברי קונה אדון לעצמו״
(קידושין כ), וממילא זה ״דרור לכל יושביה״ – העבד משתחרר מבעל הבית ובעל
הבית מן העבד. (פני יהושע)

חכמת נשים בנתה ביתה!!!! אתה יודע מתי זה חכמה??? רק בתנאי שהיא עושה את זה
בעקיפין ובסופו של דבר היא נותנת לו את התחושה שהוא זה שבנה !!!

האם ברכת גם היום "אתה בחרתנו מכל העמים"?

האדמו"ר מקלויזנבורג, הרב יהודה יקותיאל הלברשטאם, היה אחד האנשים
שהפסידו יותר מכל את כל מה שהיה להם בתקופת המלחמה. במהלך השואה, איבד
האדמו"ר את אשתו ואחד-עשר ילדיו, שנספו לאחר שנשלחו לאושוויץ. באחד
הימים, פגש אותו יהודי בגטו וורשה, לאחר שעבדו יום שלם ומפרך בפינוי של
ההריסות של גטו וורשה לאחר המרד, כאסירים יהודים, שגם נדרשו לחפור בין
ההריסות, ולבדוק אם נשאר שלל מהנרצחים, ולהעביר אותו לידי הנאצים.

העבודה התבצעה בתנאים קשים במיוחד, שכן מלבד היותה קשה מאוד, ששיברה
את גופו החלוש של כל אסיר ואסיר, גם מזג האוויר היה קשה מאוד, והימים היו
הימים שלאחר תום המרד בגטו, שהיה הגטו הגדול ביותר שהוקם, וכתוצאה מכל
האמור, רוחם של האסירים הייתה שפופה עליהם במיוחד.

אותו אסיר שאל את האדמו"ר: "נו רבי, האם גם היום בירכת את ברכת 'אתה
בחרתנו מכל העמים' בכוונה ובהתרגשות, כמו תמיד?'". והאדמו"ר ענה לו ללא
היסוס: "איזו שאלה, היום יותר מאי פעם! דווקא כשאני רואה את מעשיהם
המזוויעים והנפשעים של האומות בנו, אני מתחזק בכך שה' בחר דווקא אותנו
כעם הנבחר שלו, שלא מסוגל לעשות כפשעים האלה מטבע היותו רחמן, ושמח
בזה..."


חוויית השבוע שלי

לבנות,עתיד,ילדנו,מרמה,חסיד,ירא שמים,דרור,עבד עברי,אדון,משתחרר,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה