יום רביעי, 10 בפברואר 2016

נקודה שבועית, פרשת השבוע "תרומה" ה'תשע"ו 

השבת נתחיל לקרוא רצף של חמש פרשות שכולן כמעט במלואן עוסקות בבניית המשכן, כליו, ובגדי הכהן.

פרשת השבוע שלנו, פרשת "תרומה", היא הפרשה הפותחת את רצף הפרשות הזה שכבר בתחילתה מופיע הציווי המוכר והידוע "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בו מבקש ה' מבני ישראל שיבנו משכן.

הכלי המרכזי שהיה במשכן הוא הארון. הוא הונח בקודש הקודשים מקום שרגל אדם לא הייתה דורכת בו מפאת הקדושה מלבד הכהן הגדול ורק ביום הכיפורים.

בתוך ארון העדות היו מונחים לוחות הברית,השבורים ומעליהם החדשים.

דווקא החיבור הזה של הכהן הגדול עם ארון העדות אך ורק ביום הכיפורים בקודש הקודשים מסמלת את הקשר והסליחה והמחילה וההתקרבות בין ה' לעם ישראל.

הייחוד של הארון לעומת כלים אחרים, שהוא מסמל בעצמו את התורה. לצערנו בסערת חורבן הבית נעלם הארון ובו הלוחות אך נותר בידנו עד היום ספר התורה.

אולם דבר נוסף מייחד את הארון: הציווי לבנייתו: "ועשו ארון עצי שיטים".

בשאר כל הכלים נאמר "ועשית", וכאן בבניית הארון נכתב "ועשו",בלשון רבים. מה מיוחד שדווקא בו נכתב ברבים?

על כך כותב המדרש: "אמר לו הקדוש ברוך הוא: יבואו הכול ויעסקו בארון,כדי שיזכו כולם לתורה", ובמדרש אחר נאמר: "שציווה הקדוש ברוך הוא לעשותו לכל ישראל, שלא יהא לאחד פתחון פה על חברו לומר: "אני נתתי הרבה בארון, לפיכך אני לומד הרבה,ואני יש לי יותר ממך

התורה היא מהות עם ישראל. אין בה מעמדות, אין בה מישהו טוב יותר או יפה יותר. התורה נותנת לעם ישראל את המעמד הרוחני שלו ולכן היא נגישה לכלל ישראל ולא למישהו ספציפי.

תרי"ג המצוות בנויות כך שרק שיתוף של כל החלקים מהעם יביאו לקיום מלא שלהם. אין ישראל יכול לקיים מצוות של כהן, ואין גבר יכול לקיים מצוות של אישה וכן הלאה.

התורה אינה תורת יחיד אלא תורה של הכלל. היא תורה של אומה, וכבר בבנייה של הארון, המסמל את התורה הצטוו כל ישראל להיות חלק בבנייתו וכולם בשווה היו חייבים לתרום לבנייתו כי ידעו שזו דרישה אלוקים לשיתוף של כלל העם בארון עצמו.

זהו הארון, זוהי התורה שלכלל ישראל יש חלק בה.

 

שבת שלום ומבורך!

 

 

תודות : לצחי מיכאלי

 

 

חוויית השבוע שלי


 

 

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה