יום שני, 29 בפברואר 2016

אמרי שפר כ"א אדר א' ה'תשע"ו

אמרי שפר כ"א  אדר א' ה'תשע"ו

אומר הרבי מקוצק: כתוב בתורה "וכל העם רואים את הקולות" (שמות כ, טו(.  מדוע נזקקו ישראל לראות את הקולות במו עיניהם?  שלא יפרשו את ה"לא תגנוב" - "לו תגנוב" כאילו ש"לשם שמים" - הגניבה מותרת!

"     ביד איתמר" - אע"פ שמשה ממונה על הכול, הוצרך למנות איתמר עמו לפי שאין עושין שררה על הציבור בפחות משנים .

     זאת צריכים אנו להשריש, שאנו כל הזמן לוקחים ולוקחים, מקבלים כסדר ובשפע מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה - ונותנים כה מעט!  נראה, שהמעט יהיה, לכל הפחות ", ברצון טוב" ובנכונות .

'       ויהי זהב התנופה" לאור המטרה הקדושה והכוונות הטובות קיבל הזהב תנופה וזכה לתיקון
. -על - פי רוב, כשאין יודעים איך לנהוג בזהב, הוא גורר את האדם לירידה עמוקה

ההספד (שיח נועם – פרשת תצוה)
     פעם אחת הספיד הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל את אחד מגדולי הנגידים הנכבדים מתומכי ומחזיקי התורה שנפטר ל"ע.
     בדרשתו הספיד רבי אהרן ואמר שהעשיר יזכה בזכות מעשיו להיכנס לגן עדן , ויזכה לישב בין גדולי ראשי הישיבות בשכר שבזכותו זכו לקיים את הישיבות.
     כשחזר ממסע הלוויה, התלווה אליו בחור אחד, ואמר לו: לאחר ששמעתי מראש הישיבה את גודל מעלת העשיר שיזכה לישב ליד ראשי הישיבות,  אני חושב לעצמי,  אם העשיר זוכה לעולם הבא כזה גדול בזכות נדבנותו,  אז למה לי לעמול וללמוד כדי לזכות לעולם הבא,  אני יכול לעבוד ולהתעסק לפרנסתי, וכשאהיה עשיר אתרום למוסדות התורה ואזכה בעולם הבא למקום מכובד בין גדולי ראשי הישיבות.
     אמר לו רבי אהרן:  אכן לעולם הבא זכה העשיר הזה,  אבל לא היה לו עולם הזה! –  עולם הזה זוכה רק מי שעמל בתורה...
חוויית השבוע שלי

רואים את הקולות,לא תגנוב,לשם שמים,שררה על הציבור,המלאה,הפתוחה,הקדושה ,הרחבה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה