יום רביעי, 3 בפברואר 2016

אמרי שפר כ"ה שבט ה'תשע"ו


אל תקנא בשום דבר, אלא בלב נשבר ונדכא. (ר' משה מקוברין)


     ''אמירת שקר צריכה להיות בעיני האדם כמו העבֵרות החמורות ביותר שבתורה. עליו לקבוע בנפשו שנשמתו תצא, אבל שקר מהפה – לא יֵצא'' (רבי פינחס מקוריץ)

     "אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך" (שמות כב,כד). גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שבגמילות חסדים "העני עמך" – הוא יכול להוסיף ולהיות עמך , כשווה בין שווים, ולא יראה עצמו מושפל ומבויש(ספר הדרוש)

     הגמרא (יבמות סג,א) אומרת: "המלווה לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר 'אז תקרא וה' יענה, תשווע ויאמר הנני'". המלווה בשעת דוחקו, נוסף על כך שהוא מקיים מצווה גדולה שיצר הרע והשכל האנושי אינם מסכימים לעשייתה, וכל נתינתו היא רק מפני שזה ציווי ה', הוא גם מבטא ביטחון גדול בקב"ה, שבוודאי יעזור לו.  (אגרות קודש)

אמונת חכמים  II (אור שרה, עלון 566)
     מעשה היה בשתי משפחות ששני הצדדים ידעו מראש שמצבם הכלכלי דחוק מאוד. של תלמידי חכמים בבני ברק שהשתדכו ביניהן, למרות הייתה בכך הקרבה הן מצד החתן והכלה, שהודיעו מראש שאין להם כל תביעות ודרישות, והם מוכנים להתפשר עם כל מה שיתנו להם, והן מצד ההורים הנמנים על סלתה ושמנה של עיר התורה. הסכום שהיה בקופתם של שני הצדדים הגיע, לאחר כל המאמצים לכדי 40,000 דולר. כמי שאמונים על התייעצות עם גדולי הדור בכל דבר ודבר, הגיעו ההורים אל אחד מגדולי הדור בבני ברק, ושאלו היכן לקנות דירה לזוג הצעיר. הגאון שליט"א שמע את כל הפרטים, ופסק את פסוקו: בבני ברק, והושיט להם ידו לברכה ולהצלחה. ההורים לא היו בטוחים ששמעו היטב, ובשלב מסוים הבהירו שהם מתכוננים לרכישת דירה, ולא לשכירות... הגאון חזר על תקועה בלבן של שתי המשפחות הללו, בצורה היותר- דבריו, שיקנו דירה בבני ברק. אמונת הצדיקים הייתה חזקה. ובמקרה כזה אכן דרושה אמונה גדולה, שכן על פניו נראה הדבר כמשימה ממש בלתי אפשרית בעליל עכשיו, משלא היה ספק בלבם על דבר ההוראה שקיבלו, ניגשו אל כל המתווכים בעיר והודיעו שהם מחפשים דירה בסכום של 40,000 דולר. גם מי שעדיין לא קנה אף דירה בעיר זו, יודע שהסכום ההתחלתי של דירה קטנה בת 2 חדרים מגיע ללא פחות מ- 110,000  דולר. המתווכים סברו שמדובר באנשים לא רציניים, משכו בכתפיהם, אבל רשמו לפניהם את ההודעה.
     ההורים, וגם החתן והכלה, היו בטוחים מצידם שאם הגאון שליט"א אמר לקנות בבני ברק, אזי העניין יסתדר על הצד הטוב ביותר, בסיעתא דשמיא. והנה לאחר זמן מה מתקשר אחד המתווכים ומודיע בשמחה שיש לו דירה שבעליה דורש בעבורה מחיר של... 40,000 דולר ובדירתו יש שלושה חדרים גדולים. הוא מוכן למכור שני חדרים מתוך הדירה במחיר הנ"ל, בתנאי שהוא עצמו ימשיך להתגורר בחדר השלישי, ולא עוד אלא שהדיירים שייכנסו לדירה, יטפלו בו, ויעזרו לו בצרכי הקיום היומיומיים שלו. 'מי שיהיה מוכן למלא את התנאים הללו, אמר הקשיש, יקבל את שני החדרים, ובהגיע יומי לעזוב את העולם, אוריש לו גם את החדר השלישי, וכל הדירה תהיה שלו'.
     המתווך סיפר שבעל הדירה הוא יהודי ישיש, וערירי,. המשפחות ראו בכך אות משמייםוהביעו נכונות לכל התנאים, ועוד באותו יום נחתם חוזה בין הצדדים. החתונה הייתה אמורה להיערך בעוד כחודש וחצי, והחתן והכלה ידעו כבר שהם יצטרכו לטפל בקשיש, מה שיכביד מאוד על חייהם, במיוחד בתקופה הראשונה, אבל מאידך הם קיבלו כאן מתנה גדולה, וראו בכך אות ומופת שהקדוש ברוך הוא מקיים את גזירתו של הצדיק, שפסק להם לרכוש דירה בבני ברק, מה שהיה בבחינת הבלתי ייאמן. משנקנתה הדירה, או יותר נכון: שני החדרים, הוסרה הדאגה העיקרית מעל ההורים, ועתה התפנו הכל להכנות לקראת החתונה שהתקרבה ובאה. לבסוף, חמישה ימים לפני החתונהנפטר הקשיש לבית עולמו, ועל שולחנו היה מונח החוזה שנחתם בין שני הצדדים ולפיו בפטירתו יירשו בני הזוג את כל הדירה... שימו לב: דירת שלושה חדרים גדולהבמרכז העיר בבני ברק, במיקום מעולה, במחיר 40,000 דולרים! אפילו לא סנט אחד יותר! והכל בזכות אמונת צדיקים פשוטה ותמימה. הנה, דוגמה נוספת של אמונה פשוטה של יהודים, שהגיעו בזכותה לראייה חושית של נסים ונפלאות, גם בדורנו אנו.

חוויית השבוע שלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה