יום ראשון, 7 בפברואר 2016

אמרי שפר כ"ח שבט ה'תשע"ו

 אברך בר אוריין הפציר ברבי אריה לייב שפירא זצ"ל רבה של קובנא שיתן לו כתב סמיכה, בתחילה סרב הרב לכתוב אך לאחר הפצרות רבות כתב לו סמיכה אולם את חתימתו הרחיק מהכתב, ואח"כ הסביר טעם הדבר שהרי כתיב מדבר שקר תרחק. (נמלצו לחכי(    

     אם כסף תלוה. מרגלא בפי חסידים הראשונים שסעודת מלוה מלכה מסוגל לפרנסה ולעשירות ויש רמז לכך בפ', אם כסף, אם רצונך שיהיה לך כסף, תלווה את עמי, תשב ותקיים מצות סעודת מלוה מלכה ברוב עם הדרת מלך. )כרם שלמה- טענקא(      

     אשר תשים לפניהם. וברש"י ולא לפני עכו"ם. בסדר מלכי אוה"ע נהוג כי קודם מייסדים את המדינה ואח"כ קובעים את חוקיה, משא"כ אצל בנ"י שהתורה קדמה לבריאת העולם, וז"ש לפניהם שהמשפטים הם לפני בריאת העולם ולא כסדר העכו"ם. (הרה"צ מווישאווא זצוק"ל(

     ידע זה כוח והרבה ידע זה הרבה כוח (שמואל אייזיקוביץ)

המן (דברים טובים – פרשת יתרו)
     הרה''ק השפע חיים זי''ע סיפר הלצה נפלאה אותה שמע מאביו הרה''ק רבי צבי מרודניק זי''ע שהוא שמעה מפיו של רב אחד בגלילותיו. אותו רב סיפר שהכומר בעיירתו פנה אליו ביום מן הימים וצעק לעברו, הלא יהודים חוטאים ופושעים אתם שלא מגיע לכם כל טובה, כי הרי לאבותיכם הוריד הקב''ה מן בכל יומא ומזה התפרסנו והיה להם לאכלה, ואילו לכם אינו מוריד מן לחם מן השמים, אין זה אלא עבור עוונותיכם לכך אינכם ראויים לטובה זו.
     ענהו אותו רב בבת שחוק ואמר לו, מה אתה סח, הלא לכל יהודי ויהודי יורד עד עצם היום הזה לחם מן השמים, אך כיום המן יורד בהיחבא בתוך ביתו ובתוך כיסו של האדם, ואך במדבר היה יכול הקב''ה להוריד את המן לעין כול , היות ובמדבר היו בני ישראל בכנישתא חדא ומוקפים בענני הכבוד ששמרו עליהם מכל עבר. אך כיום לו יוריד לנו את המן בראש כל חוצות הלא תבואו אתם, גויי הארץ ותגנבו מעמנו את כל הטובה הרבה. והלצה אמיתית היא זו, כי אף שאין האדם מרגיש בכך, מכל מקום כל פרנסתם של ישראל הרי הוא למעלה מדרך הטבע בבחינת אוכלי המן.


חוויית השבוע שלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה