יום חמישי, 8 באוקטובר 2015

אמרי שפר כ"ו תשרי ה'תשע"ו

אתגרים הם מה שעושים את החיים מעניינים , להתגבר עליהם זה מה שהופך את החיים למשמעותיים  

     בכל שנה ושנה, נתחדש פירוש חדש בתורה... בכל דור ודור ובכל תקופה, באה הבנה חדשה בתורה מן השמים, שהיא מתאימה לדור ..." )חידושי הרי"ם, פרשת האזינו(.

     בניית המשפחה - משפחה ערכית ומאוחדת, היא אבן הבסיס הראשונה בתורה לקיומו של האדם על פני האדמה ולבנייתן של החברה והקהילה.

     הסתכל על הפרחים שפורחים ולא רק על העלים הנושרים .

     "ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור" (בראשית א,ג). יהודי שבא לפני הקב"ה בתפילה ובתחנונים "אלוקים, יהי אור", האר לי באורך, עד מתי אשקע בחושך – מיד "ויהי אור", השם יתברך מאיר לו. (רבי נח מלכוביץ)    

     ויאמר לו איכה 'איכה' ר"ת אני יודע כל הנסתרות, וזהו ששאל השי"ת את אדם הראשון: וכי ממני אתה מתחבא, והרי אני יודע כל הנסתרות). רבינו יוסף חיים)

     כשאדם קובע את התנהגותו בשבת בראשית בהרחבה,  הרחבה זו באה לידי ביטוי בכל השנה כולה בכל העניינים, בהרחבה בגשמיות ובהרחבה ברוחניות.

     כשם שיש שמחה גדולה אצל האב, כאשר הוא מכניס את בנו ללמוד תורה, גם בשבת בראשית יש שמחה גדולה , כי בה הקב"ה מכניס את בני- ישראל ללמוד תורההגנטיקה בעקבות אדם הראשון  (שיחת השבוע, גליון 1501)
     הפרופ' ראובן אור , מנהל המחלקה להשתלת מֵח עצם במרכז הרפואי הדסה עין-כרם בירושלים, הוא מחלוצי ההתקדמות בתחום. במרוצת השנים זכה בפרסים יוקרתיים, לאחר שמחקריו הביאו לידי פריצת דרך בטיפול באמצעות תאי גזע. אבל הוא מדבר בצניעות: "אני בסך הכול שליח ה' לענייני רפואה".
     הפרופ' אור (65), תושב נווה דניאל בגוש עציון, משמש יותר משלושים שנה בתפקידי מפתח בעולם הרפואה. לדבריו, ככל שהידע המדעי מעמיק, כך גוברת ההתפעלות מפלאי הבריאה. "מח העצמות הוא מעין בית חרושת, שמייצר את תאי הדם ודואג לתקינותם", מסביר הפרופ' אור. "זו מערכת מדהימה בהיקפה. בכל שנייה מתחלפות בגופנו שלושה מיליון כדוריות אדומות, והכול מבוקר ומנוהל על-ידי מח העצמות. האם אפשר להעלות על הדעת שאין בורא שתכנן הכול לפרטי פרטים? או למשל העין, שבה יש מיליוני תאים הממונים על הצגת ה'תמונה' ותרגום הנתונים למוח. וכי מכשיר משוכלל ומתוחכם כל-כך יכול היה להתפתח באקראי?!".
גנטיקה בעם היהודי
     השבת נקרא על בריאת אדם הראשון, אבל הפרופ' אור ממש 'רואה' אותו בעבודתו בתחום מח עצם: "השתלת מח עצם מחייבת התאמה גנטית בין התורם למקבל, וזאת בודקים על גֶן שתפקידו לזהות אם תא מסויים הוא חלק מהגוף או תא זר. בעבר חשבו שהתאמה יכולה להתקיים בין אחים בלבד, אולם התברר שיכולה להיות התאמה גם בין בני-אדם זרים".
     הוא מציג נתון מעניין: "בעולם הגדול יש התאמה של אחד למאתיים וחמישים אלף בני-אדם, אולם בתוך העם היהודי יש התאמה של אחד לחמישים אלף, מה שמעיד על הקִרבה הגנטית של בני העם היהודי".
צאצאי אב אחד
     אך מהמחקר עולה עוד נתון חד-משמעי: "הגֶן הזה, שקיים אצל כל בני-האדם, מוכיח שכולנו צאצאים לאב אחד. האפשרות למצוא התאמה בין בני-אדם שונים נובעת מהיותם צאצאים של אדם אחד – אדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה".
     הפרופ' אור מסביר שגם השוני הגנטי בין בני-האדם הוא מפלאי הבריאה: "לו כולנו היינו דומים, היה הדבר יכול ליצור בעיות רבות ולגרום מחלות ופגמים. חז"ל אמרו: 'כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות'. זה נכון גם בגנטיקה – השוני דווקא הוא המעניק קיום למין האנושי".
רופא בשליחות
     האמונה מלווה אותו לאורך כל שנות עבודתו: "הכול נקבע על-ידי בורא העולם, והרופאים אינם אלא שליחיו. אצל חלק מהמטופלים הטיפול שלנו מצליח ואילו אצל אחרים לא. מי קובע אם הטיפול יצליח? ברור שיש כאן מרכיב מובהק של סייעתא דשמיא. בדיוק עכשיו אמרנו בתפילה שהבורא קובע 'מי יחיה'. אנחנו, הרופאים, מתערבים בדרך מלאכותית בגוף האדם, אבל הפלא של החיים נשגב מאיתנו. זה צריך למלא אותנו ענווה מול עוצמת הבריאה".
וויתור 
     מסופר על מחותן של הגאון ר' שמעון סופר ז"ל ששאלו אותו איך זכה למחותן כזה כמו ר' שמעון, ענה אין לי שום דבר סיבה לתלות אולי בדבר אחד,  שכשהתחתנתי ראיתי שלאשתי יש פמוטות יקרות והשוויגער שלי יש לה פשוטות, וכן כרים וכסתות ראיתי שבשבילי מוכן הרבה וחשובות ולחמי וחמותי, אין כלום, בררתי אצל אשתי, סיפרה לי היות ואין להורי רק את זה, אז בשבילנו הביאו את היקרים ולהם עצמם הלכו ולקחו דברים פשוטים, אמרתי לעצמי היה לא תהיה, הלכתי ולויתי כסף והאמנתי באמונה שלימה שמה שמגיע לי זה יגיע ולא ח"ו לקחת ממישהו אחר, והנה עוד באותו יום שלויתי הגיע אחד לעשות איזה עסק, ומאותו היום גדלתי בשדות וכרמים, והיה לי בנים ובני בנים עוסקים בתורה, והכל התחיל יומיים השבע ברכות עם האמונה שלימה בהתחלה.
     וזה סיפר ר' יוסף ליברמן בספרו, וכותב "ספרי לא ספר סיפורים" אלא אני מספר כאן לכל אברך אחרי השבע ברכות שלא יקח מחמיו את לבו וכל חיותו, ולדעת שאם מוותרים ממה שהבטיחו ולא הורגים ונהרגים על כל שוה פרוטה בסופו של דבר מצליחים.

חוויית השבוע שלי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה