יום רביעי, 7 באוקטובר 2015

אמרי שפר כ"ה תשרי ה'תשע"ו

בבריאת האדם לא נאמר "כי טוב", מפני שכל היצורים האחרים היו שלמים בעת בריאתם ותיכף ומיד היה אפשר לעמוד על טיבם. אבל לאדם ניתנה בחירה חופשית, ולכן אין לומר עליו מראש "כי טוב", אלא יש להמתין ולראות מה יוצא ממנו. ) .כלי יקר(

     בדיבור זה פנה הקב"ה אל כל הבריאה כולה: "נעשה אדם", יחד. בצוותא נעשה את האדם. כל אחד ואחד ייתן לו את חלקו. צניעות ילמד מן החתול, זהירות מגזל מן הנמלה, עזות מן הנמר גבורה מן האריה, זריזות מן הנשר וכו'. )הגאון מווילנה(

     בראשית – אם מיד בראשיתו של יום זוכר האדם, כי ברא אלוקים את השמים ואת הארץ – הרי גם לאחר מכן – והארץ – כל העניינים הארציים – תוהו ובוהו הם בעיניו... )חשבה לטובה(.

ויפח באפיו.- בשעה שברא הקב"ה אדה"ר, היה מוטל לפניו כגולם, באיזה מקום אני נופח בו,  נשמה אם בפיו הוא מספר בו לה"ר, אם בעיניו הוא מרמז בהן לדבר עבירה, אם באזניו הוא שומע בהן גדופין וחרופין, אלא אני רואה מקום יפה באדם שהוא דרך אפים, מה האף הזה פולט את הזוהמא וקולט ריח טוב, כך הצדיקים בורחים מן העבירה שריחה רע ומדבקין בד"ת שריחה נודף. (מדרש הגדול)

השירה שהחזירה למוטב (מרבה תורה גליון 36)
     בעל-תפילה היה ר 'יענקל וגם חסיד בכל נימי נפשו - חסיד טאלנא. תפילתו עשויה הייתה להפשיר מקרירותו גם לב אבן הוא ניחן בקול ערב ועמוק ובעיקר ברגש שהרעיד את הלבבות. במיוחד מפליא היה בתפילתו אצל הצדיק הרה"ק רבי דוד'ל זי"ע, אליו היה נוסע מדי שנה לימים הנוראים. שם בדבקות עצומה ובלב לוהט היתה משתפכת תפילתו וגורמת נחת רוח עילאית לרבו 
     צעיר לימים היה ר 'יענקל כאשר חלה בדלקת ריאות קשה המחלה התישה את כוחותיו אך כשקרבו הימים הנוראים ניסה בכל זאת להכין את עצמו לקראת תפילתו אצל הרבי. יושב היה ומסלסל בקול שבור "הבן יקיר לי אפרים." אך באותה שנה כבר לא הגיע אל הרבי ימים מספר לפני ראש השנה נפטר והניח בן קטן, מושה'לה שמו. הכול כינוהו "בעל קול הכינור". כילד פעוט היה יושב ומאזין למנגינותיו של אביו וקולט אותן בדייקנות מפליאה.
     שובב לא קטן היה הילד. מלא מרץ ורוח נעורים. המבוגרים לא פסקו מלייסר את היתום הקטן בדברי תוכחה, אך הדבר לא מנע ממנו לעשות מדי פעם מעשי קונדס שונים ומשונים מי שלקח אותו ואימצו היה חזן העיירה. למרות משובותיו ותעלוליו, לא היה החזן יכול לוותר על קולו המופלא של הילד הצעיר, וצירפו למקהלתו. בפרוס הימים הנוראים, כשנסעו החזן ומקהלתו לטאלנא, נסע עימם גם מושה'לה. תפקיד הסולן יועד לו, כדבר המובן מאליו. בעומדם לפני הרבי, נרגשים ויראים, סימן החזן למושה'לה לפצוח בניגון החדש שהולחן במיוחד לימים הנוראים - "כבקרת רועה עדרו". מושה'לה פסע בטוחות, נעמד ופתח ב..."הבן יקיר לי אפרים" . החזן נדהם, ניסה 'להזכיר' לילד כי הקטע הוא "כבקרת", אך מושה'לה הישיר אליו מבט מיתמם, עצם את עיניו והמשיך בשירת "הבן יקיר", אותו ניגון שהלחין אביו בימיו האחרונים החזן רתח מזעם, אך כאשר סיים מושה'לה לשיר, פנה אליו הרבי וביקשו לחזור על הניגון עצם הרבי את עיניו והאזין בדבקות עצומה לשירת הילדכשסיים, ביקשו לחזור על הניגון בשלישית עיניו של הרבי היו רטובות מדמעות. הוא הביט במושה'לה במבט חודר ואמר: "יהי רצון שבזכות נגינתך השמימית, ייצאו מפיך אך ורק ניגוני קודש ושלא תילכד בפח יוקשים".
     חלפו הימים. ברחוב היהודי השתוללה מלחמת תרבות - אנשי ההשכלה מזה ויראי המזה. המשכילים שמו עינם על הנער הפיקח ובעל הקול המופלא. הם פרשו לפניו את הטוב הגדול הצפוי לו אם ייצא מן העיירה היהודית אל העולם הגדול יום בהיר אחד ארז מושה'לה את חפציו והודיע לאמו על החלטתו האם השבורה והנדהמת פרצה בבכי מר, אך הנער היה איתן בהחלטתו. "אל תבייש את אבא עליו השלום", הדהדה זעקת האם אחרי הבן המתרחק הנער הגיע אל העיר הגדולה בתוך זמן קצר ביותר התפרסם שמו בקרב חוגי המוסיקה בעיר , והנער הזר היה ל'כוכב'. מכל קצות העיר נהרו אנשים, נשים ובני-נוער כדי לחזות בנער היפה , בעל קול הכינור, שהופעתו הרעישה את העיר. אך מאחורי הפאר וההדר, נשאר מושה'לה יהודי מיוסר. מצפונו לא נתן לו מנוח. בלילות היה מופיע בחלומותיו האב הדואב, ומפיל את תחנוניו לפניו שישוב מדרכו הנלוזה.
     היה זה בערב אחד. אולם הכינוסים היה מלא וגדוש מעריצים משולהבים. התזמורת פצחה בנעימה שקטה, והכול ציפו לזמר המופלא שיעלה על הבימה ויצטרף אליה בשירתו מושה'לה עמד על הבימה שחוח קמעה. ראשו היה מושפל ועיניו הביטו ניכחן. גם בקבוק המשקה החריף שנטל באותו יום כדי לסלק את ייסורי מצפונו לא הועיל מחשבותיו נשאוהו הרחק. אל ימי לימודיו ב'חדר'. אל החזרות אצל חזן העיירה. והנה הוא רואה את עצמו אצל הרבי הקדוש. החזן מזמינו לגשת ולשיר 'כבקרת' , אך הוא חומד לו לצון ושר דווקא 'הבן יקיר'. והרבי מבקשו לשיר בשנית ובשלישית את הניגון . בעודו שקוע בשרעפיו סימן לו המנצח לפצוח בשירתו הכול התחיל להתבלבל במוחו הוא שכח היכן הוא נמצא; נדמה היה לו שהוא עומד מול הרבי . מבלי משים פצח בשירה אדירה: " הבן יקיר לי אפרים". הקהל נדהם. התזמורת פסקה מנגינתה לא חלפו רגעים ספורים וקריאות לעג נזעמות החלו להישמע. אך מושה'לה לא ראה ולא שמע מאומה קולו הסתלסל: "רחם ארחמנו נאום ה'". המנצח קרב אליו סמוק פנים ונהם באוזנו: "ברח מכאן, אם חייך יקרים לך" . בצעדים כושלים שרך הבחור את רגליו מן הבימה והסתלק מבעד לדלת האחורית כל עוד רוחו בו ברח מעיר החטאים.
     ימים ולילות הלך מבלי דעת לאן. ובעודו בורח ברח גם מדרך השקר והזיוף וממעשיו הרעים שבהם שקע במשך שנים רבות. היה זה בעת הסעודה השלישית בביתמדרשו של הצדיק רבי דוד'לאל בית המדרש נכנס צעיר קרוע ובלוי, עיניו אדומות ופניו נפולות. היה זה מושה'לה בעל התשובה.

חוויית השבוע שליאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה