יום רביעי, 2 במרץ 2016

נקודה שבועית, פרשת השבוע "ויקהל" ה'תשע"ו


השבת נקרא בשתי פרשות שונות כיצד הביאו בני ישראל לידי ביטוי את יכולת הנתינה שלהם ואת החיבור שלהם כולם לעבודות המשכן והמקדש.
בפרשה הראשונה, פרשת "ויקהל", משה פונה לעם כולו בבקשה מיוחדת: "קחו מאיתכם תרומה לה' כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה' זהב וכסף ונחושת" - העם נקרא לתת ולתרום מהמיטב שלו לצורך הקמת המשכן והעם לא מהסס ונרתם למלאכה ולנדבה הזאת בכל המרץ.
והנה משה מפרט בפני העם את כל צורכי המשכן ומאיזה חומרים בדיוק ישתמשו לכל הדברים ואז נגלה בפנינו העם כולו בגדלותו: "ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת ה' למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש" - אנו רואים התגייסות כללית של העם לצורך הקמת המשכן, וזהו רק הפסוק הפותח את התיאור של ההתנדבות הגדולה, מפני שמעתה התורה תתאר פסוק אחר פסוק תרומות מתרומות שונות שנידבו אנשים כאלה ואחרים מבני ישראל כאילו אנו נמצאים בכנס גדול בו מפארים את שמות התורמים.
סוף המהלך הזה מתואר על ידי התורה כרגע השיא: "ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמור אישה ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא, והמלאכה הייתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר" - דווקא המילה האחרונה בפסוק, "הותר" , מראה את גדולת העם באותו הזמן. כל העם על כל חלקיו באו במהירות על ידי ריצה לתרום מרכושם לבניית המשכן וכל זאת בנדבה גמורה ומלב גדול.
הפרשה השנייה שנקרא השבת היא פרשת "שקלים" שלקוחה מהפרשה הקודמת, פרשת "כי תישא", ובה נקראים כל בני ישראל לתרום רק מחצית השקל באופן שווה לכולם לצורך עבודות וקורבנות הציבור במשכן.
זהו חיוב שמופעל על כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל כדי לאחד את כולם תחת קורת גג אחת של הקורבנות של כולם במקדש.
יוצא לנו אם כך השבת לחבר בין הנדבה הגדולה שבאה מתוך עם ישראל לבדם לאחר קריאת משה לתרום ומאידך החיבור של כולם על ידי מחצית השקל לצורכי הציבור כולו..

שבת שלום ומבורך

תודות : לצחי מיכאלי

חוויית השבוע שלי
לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה