יום רביעי, 8 באפריל 2015

נקודה שבועית, שביעי של פסח ופרשת שמיני


נקודה שבועית, שביעי של פסח ופרשת שמיני
פרשת השבוע שלנו, פרשת "שמיני" מציינת לנו את יום חנוכת המשכן.
חז"ל השוו את היום המיוחד הזה ליום בו נבראו שמים וארץ,כפי שכתוב במסכת מגילה: "אותו יום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ" - כלומר, לדעתם העולם כאילו הושלם מעשה בראשית ביום ההוא והתבסס העולם על מכונו.
כבר מהיום הראשון של בריאת העולם רצה ה' לדור עם ביריותיו בתחתונים ובאותו היום השמיני חלק ה' טובה גדולה לעם ישראל ושיכן עצמו באוהל מועד שבנו בני ישראל עבורו.
כידוע, לא נגאלו בני ישראל ממצרים אלא רק אחרי שהקריבו את קורבן פסח ומיד כשיצאו ממצרים פניהם היו לקראת הר סיני לקבל את התורה, וכשהגיעו אל ההר הקדימו לקבלת התורה שלושה ימי הכנה והיטהרות.
גם לגילוי כבוד ה' במשכן ביום השמיני קדמה עבודה רבה של העם ובמיוחד של הכוהנים. במשך שבעה ימים הם היו צריכים להתבודד מהקהל בחצר אוהל מועד ולהתקדש לקראת קיום תפקידם והם הצטוו לעבודת את עבודתם בשלמות ללא כל סטייה מהצווים.
בסמוך ולפני השבת הזו נחגוג את חג שני של פסח בו אנו מציינים את יציאת בני ישראל ממצרים ובעיקר את המעמד המיוחד של קריעת ים סוף.
מעמד זה של היציאה הסופית ממצרים דומה ממש ללידה והתחלה חדשה של עם ישראל כעם בפני עצמו, וכעת הם יכולים להתקדם לעבר הגשמת שלמותם על ידי קבלת התורה ובהמשך ההליכה במדבר, החיבור עם ה' בעזרת בניית משכן עבורו.
חג שני של פסח מתחבר היטב לחנוכת המשכן שתיעשה בפרשת השבוע,פרשת "שמיני".

חג שמח
ושבת שלום ומבורך!
תודות : לצחי מיכאלי

חוויית השבוע שלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם

נקודה שבועית,שביעי של פסח,פרשת שמיני,חנוכת המשכן,מעשה בראשית,שמים וארץ,קורבן פסח,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה