יום שני, 23 ביולי 2018

אמרי שפר י"א אב ה'תשע"ח אין אומרים קדיש אחר איכה, והטעם: לפי שהקריאה היא ליחידים ולא שייך על זה קדיש (לוח הלכות ומנהגים אב(.
     אין מספיק לבוא לשיעור לשמוע וליהנות מהפרפראות של הרב, יש הרבה ששומעים אבל מההלכה למעשה רחוקים הם כמטחווי קשת... לא זו בלבד הם אף מנחמים את עצמם: "לא נורא - העיקר העיקרון..." אבל הכתוב מדגיש: "ושמרתם ועשיתם",
     אמרו חז"ל במדרש רבה "מהו בכל קראנו אליו אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום ממי את למד ממשה דכתיב ואתנפל לפני ה' מ' יום וגו'. ויש תפלה שנענית לכ' יום ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י) לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבוע ימים ואח"כ אמר ה' שמעה ה' סלחה וגו'. ויש תפלה שנענית לשלשה ימים ממי את למד מיונה דכתיב ויהי יונה במעי הדגה וגו' ואח"כ ויתפלל יונה אל ה' אלוהיו ממעי הדגה. ויש תפלה שנענית ליום אחד ממי את למד מאליהו דכתיב וייגש אליהו הנביא ויאמר וגו'. ויש תפלה שנענית לעונה ממי את למד מדוד דכתיב ואני תפילתי לך ה' עת רצון. ויש תפילה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקב"ה יענה שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה... הרי שאם מתפללים ומתפללים ולא מרפים זוכים בסוף לראות את ישועת ה'...
     אסור לשנות כלום במצוות, אפילו לא במחשבה טובה, כדי לשמור על המצוות. למשל, אם יבוא אדם ויאמר: הלא ה’ רצה שהשבת תהיה יום מנוחה, אז יום המנוחה שלי יש לו צביון אחר, חלילה, הס מלהזכיר! אל תנסו לשנות או “לשפץ” את המצוות לפי הבנתכם. האדם הוא קטן מכדי לעמוד על סודם של המצוות!” לא תוסיפו ולא תגרעו!” )האלשי”ך)
התפילה שמכוחה נפקדה האישה בתאומים 
     סיפר רבי נחום דיאמנט שליט"אעל בת סמינר שיצאה עם מורתה וחברותיה לטיולותוך כדי הטיול הרגישה המורה שהיא מאבדת שליטה ושהיא לא מצליחה להשליט משמעתהיא תפסה את אחת הבנות והחליטה כי היא זו שמתסיסה את כולןוכך החלה לגעור בה בפומבי במילים קשותאותה נערה שידעה שאין היא אשמה בכךהרגישה מושפלת וחסרת אוניםאך הבליגה ולא הגיבהולא עוד אלא שהבינה שתמורת שתיקתה והבלגתה יכולה כעת לבקש בקשה מהקב"הובקשה זו תתמלא.
     ומה הייתה בקשתה? - שאותה מורה שצועקת עליה תיפקד בזש"קמאחר ששנים רבות מצפה המורה לישועה זו... וכך כשאותה מורה צועקת וגוערת בהמלמלה התלמידה תפילה להקב"ה על אותה מורה שתיפקד אך בזה לא תם הסיפורכאשר ראתה המורה שתוך כדי שצועקת עליה ממלמלת התלמידה דבר מהחשה המורה נפגעתשכביכול היא מתעלמת ממנהוהוסיפה לצעוקלא מספיק מה שעשיתאלא שאת ממשיכה לזלזל במורה?!, והתלמידהשראתה שהצעקות מתגברותשבה והתפללה אל השיפקוד את אותה מורה לא בילד אחד אלא בשנים... ולפקודת השנה נפקדה אותה מורה בתאומיםזהו כוחה של הבלגהויתור ושתיקה.
 החוויה היהודית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה