יום חמישי, 24 במאי 2018

נקודה שבועית פרשת "נשא" ה'תשע"ח
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה. 
כאשר חנו בני ישראל למרגלות הר סיני קרא ה' למשה ומצווה עליו לשאול את העם אם יסכימו לקבל את התורה: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" ובהמשך הפרק כתוב: "והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".
מפרש רש"י "לא פחות ולא יותר" וכוונתו שאין להוסיף או לגרוע מדברי ה'.
דברי רש"י מכוונים למילים "אלה הדברים" שהם סמוכים ל: "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" שעל עם ישראל להיות גוי קדוש, לא פחות ולא יותר. ה' לא מסתפק בפחות מגוי קדוש ומצפה מכולנו, נשים וגברים להיות קדושים.
פרשת השבוע, פרשת "נשא" נקראת תמיד בסמוך לחג מתן תורה. בפרשה אנו קוראים על דמויות ואנשים יוצאי דופן בחברה וביניהם גם הנזיר. בסמוך לפרשת הנזיר כתובה פרשת ברכת כהנים: "דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם...".
הנזיר שהוא מצווה להתרחק מהיין שזהו משקה מאוד ארצי וכך הוא מתעלה למדרגה רוחנית גבוהה, ובמקביל אליו הכהן שמברך את העם, כוחו הסגולי הוא להאציל עלינו מברכתו וכל זה מקישורו לה' שמהות הקשר הוא רוחניות.
זו הסיבה לסמיכות בין פרשיית הנזיר לפרשיית ברכת הכוהנים.
הכהן והנזיר מצד אחד עם מדרגת הרוחניות הגבוהה שלהם ומצד שני למולם עם ישראל כולו שנקרא לשמור ולהיות עם קדוש.
שנזכה כולנו לדבוק בקדושתנו המיוחדת כיחידים וכאומה.
(ע"פ הרב נבנצאל)

שבת שלום ומבורך!


החוויה היהודית

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה