יום שלישי, 12 ביולי 2016

אמרי שפר ז' תמוז ה'תשע"ו


     'אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים" (במדבר כד,יד). "באחרית הימים" – בימים האחרונים לפני ביאת הגואל, ירצו ויתאמצו לעשות את "העם הזה", את עם ישראל, "לעמך", דומה בדרכו ובהתנהגתו לאומות העולם. (רבי בונם מפשיסחה)

תלמד מטעויות של אנשים אחרים. אתה לא תחייה מספיק זמן כדי ללמוד מטעויות של עצמך.


     תלמידי הבעל שם טוב הקדושים אומרים: טהרת המחשבה – קשה הרבה יותר מטהרת הגוף.


     תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, מצות מחיית עמלק תחילתה באות ת' ומסיימת באות מ', וכן תהלים תחילתה ת' וספר מ', ובא לרמז, כי אפשר להכניע את עמלק בכוח ספר תהלים. (כ"ק מרן רביה"ק שליט"א - בקובץ בית הלוי)כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם (דברים טובים – פרשת ויגש)
     והנה כל מי שמתבונן בחיי היום יום רואה השגחה פרטית, לפני שלושה שבועות נסע מרצה אחד מארגון ערכים לשבות שבת בנתיבות וכשהגיע לעיר נתיבות הראו לו אפוא אכסניא שלו, ונכנס לשם, והנה מיד יצא לבית הכנסת להכין לשיעורו שיצטרך למסור במשך השבת ובאמת נשאר בבית הכנסת, והתפלל והלך לאכול ביחד עם כולם, ומסר נאום יפה, וככה המשיך עד השעה שתיים בלילה, והנה כשגמרו את הפאברענג, רצה ללכת לאכסניא, אבל מה יעשה הוא לא זוכר אפוא הולכים לימין או שמאל, התחיל ללכת ורואה שאינו מוצא את המקום, עד שהחליט הוא הולך לבית הכנסת לישון, וככה יחזור לכוחותיו, איך שהוא נכנס לבית הכנסת היה כבר שתיים וחצי, ורואה שבחור אחד לומד בקול ובהתלהבות גמרא, והנה איך שנכנס לבית הכנסתהבחור נבהל מאוד כי מגיע לשם באמצע הלילה, המרצה שאל לבחור, איך יש לך געשמאק ככה ללמוד באישון ליל שבת כשכולם נמצאים בבית וישנים? אמר לו הבחור שהיות ששמע לפני כמה שנים מהראש ישיבה שלו שאם יש לבחור שכל היה גומר את כל הש"ס עוד לפני חתונותו כדבעי, וע"כ התעוררתי מאוד מהדרשה והחלטתי שאני בע"ה אלך לחופה, רק אחרי שאני יסיים את הש"ס כדבעי והנה אני כבר היום בן עשרים וארבע ואע"פ שהציעו לי כמה שידוכים אמרתי אני עוד לא ראוי, אני חייב קודם לסיים את הש"ס כדבעי. והנה עכשיו יש לי עוד שתי דף ובעז"ה מחר בבוקר אחרי התפילה אעשה סיום הש"ס שאל אותו המרצה האם אני יכול לישון אצלכם בבית ? אמר לו הבחור אצלנו סגרו את הדלת כי ידעו שאני לא אחזור כי אני חייב להספיק ללמוד, בגלל שאני הולך לסיים את הש"ס. אבל אם כבודו רוצה, בעזרת נשים יש ספסלים יותר נוחים אז אתם יכולים לישון שם. ובאמת המרצה עלה לעזרת נשים ונשכב שם, ולא עובר כמה דקות הוא שומע מישהו בוכה, וקם והולך אחרי הקול והנה רואה בחורה עומדת ובוכה בדמעות שליש, שאל המרצה בקול, אולי אוכל לעזור משהו ? והבחורה הסתובבה ואמרה בקול גדולה ובבהלה האם כבודו ר' משה מבני ברק (שם בדוי)? שאל המרצה מנין את יודעת, ענתה אני בוכה בגללך, המרצה שואל למה, ענתה הבחורה כי אני לפני שנתיים שמעתי ממך הרצאה שאם יש שאיפות אמיתיות זה יתקיים בעז"ה, ואמרת אז למשל, אם בחורה יש לה שאיפה להתחתן עם בחור שלמד וסיים ש"ס, אם היא תתכוון באמת אז היא תקבל, והנה אני החלטתי אז שאני באמת רוצה בחור כזה ומאז שום דבר לא הציעו לי בתחום הזה, ועכשיו אחרי שנתיים באתי לכאן לבכות לד' בשבת בלילה בשעה שלוש כשאף אחד לא נמצא רק אני וד', ואני יבכה אליו שינחני בדרך הנכונה האם זה אמת מה ששמעתי לפני שנתיים או זה לא אמת, פתאום אני מוצא את כבודו כאן כמו מלאך מהשמים. והמרצה הרגיע אותה, וכבר האיר הבוקר והתפלל שחרית ומוסף, ושוב הלך לסעוד ולהרצות, עד סוף השבת 
     במוצאי שבת הלך המרצה ובירר אפוא גר הבחור שמצא בליל שבת בבית הכנסת, ואכן מצא את הכתובת, והלך ודיבר עם הוריו והציע להם את הבחורה שמצאה בעזרת נשים בליל שבת, וביום שלישי פר' מקץ השבוע ב"ה התארסו שניהם וכשסיפרו זאת להגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי שליט"א אמר שמצווה לפרסם סיפור זה. המכניס המון אמונה בהקב"ה.
    

 חוויית השבוע שלי
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה