יום ראשון, 13 בדצמבר 2015

אמרי שפר כ"ו כסלו ה'תשע"ו


אירופה מאז ולתמיד - שנאת עולם הפקודה בדבר מס הנרות משנת 1797 תקנ"ח מס זה נשאר בתוקפו עד שנת 1848 תר"ח!!!  פירוט מס הנרות: נר לשבת ולמועד בבית המדליק 2 קרייצר . נר המודלק ליום זכרון 3-6 קרייצר. נר ליל "כל נדרי" בבית הכנסת 01 קרייצר. נר חנוכה חצי קרייצר. נר לחגים בבית הכנסת 1 קרייצר. נר לחתונה 1 קרייצר. (ס"ה)   

     באחת מקהילות ישראל הנכבדות כאן בארץ ישראל נוהגים להדליק כל אחד מבני הבית, כולל הבנות, כפשט דברי הרמב"ם 'שיהיו כל בני הבית מדליקין'. היוצא מזה שאם נולדו תינוק או תינוקת בחנוכה צריך לקנות עבורם מלבד עריסה גם חנוכיה... כמובן שלמעשה האב מדליק בשבילם. ("נר לשולחן שבת"(

     הרה"ק רבי מאיר מפרמישלן אומר: "וצרת הכסף בידך" (דברים יד,כה) - שיהא צרור הכסף צרור בידכם וברשותכם, שיהא אדם שליט על בכספו ובנכסיו ולא שיהא, חלילה, הונו וממונו שולטים בו.

     הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחה אומר: העושר דומה למלח - מטעים את האוכל, אולם המרבה לשתות מים מלוחים, מגדיל את צימאונו.

"וכשם שעשית "!  ("נר לשולחן שבת"(
      היה זה לפני שנים רבות. שעת לילה מאוחרת בצומת פולג חמישה ערבים התקרבו אל חייל יהודי ובידיהם סכינים שלופות. אותו חייל בשם צחי היה כשלון בנושא של ירי מדוייק... במבחני הירי בצבא לא פגע אפילו בדמויות עומדות...  אך הפעם למרבה הנס, הצליח לפגוע בארבעה מהם פגיעות מדוייקות שהביאו למותם מיד לאחר הארוע, מרוב פחד רץ לכביש, עלה על טרמפ וברח מן המקום. בינתים הערבי החמישי שנותר בחיים אסף את הסכינים ונעלם אף הוא כוחות המשטרה שהגיעו למקום נדהמו, התמונה שנתגלתה לעיניהם היתה חד משמעית, בוצע כאן טבח! פתחו מיד במצוד נרחב ועוד באותו לילה תפסו את החייל היורה כל טענותיו שהוא היה המותקף נפלו על אוזנים ערלות. 'היכן הסכינים?!' שאלו החוקרים, 'איך יתכן שאדם מותקף מצליח לפגוע ולהרוג ארבעה אנשים בהצלחה מדהימה כזו, בוודאי אינך חייל תמים אלא שהדבר היה מתוכנן'. הוא נשפט וקיבל עונש חמור, ארבעה מאסרי עולם בבית הסוהר ביקש צחי להטיב את תנאי מאסרו, אך סורב שוב ושוב. היחס אליו היה כאל רוצח מסוכן לבסוף השיח על מר גורלו בפני רב בית הסוהר. אף שהוא לא היה דתי היו לו שאלות על בורא עולם. 'א-לוקים הציל אותי ממוות, אז למה הוא השליך אותי בכלא למשך שארית חיי שאלו הרב: 'מהיכן אתה יודע שא-לוקים הציל אותך'. השיב: 'באותו רגע בו התקרבו אלי אותם רוצחים אכזריים ועמדתי בפני המוות, ביקשתי מא-לוקים שיציל אותי'. המשיך הרב ושאלו: 'ומאיפה ידעת לבקש מא-לוקים, הרי אינך נראה דתי?!'  השיב החייל: 'באותו רגע נזכרתי בדברי סבי שהיה רגיל לומר לי: "צחי, א-לוקים עוזר גם למי שלא מכיר אותו!" היתה זו תשובה מפתיעה ידידי, הרה"ג ז"ב שעמד במקום ושמע את הדברים, נכנס אל מרן בעל "איילת השחר", סיפר לו את שארע, ואת טענותיו של אותו חייל. אמר רבי אהרן לייב: 'הוא ראה שא-לוקים עזר לו למה הוא לא מבקש שוב מא-לוקים שיעזור לו? שיתפלל עוד למה הוא לא מתפלל?'  אמר ידידי: 'מה יש להתפלל פה, מילא אז הוא התפלל כדי להנצל מן הרוצחים, היה לו רובה ביד, אבל פה הוא כבר נשפט ונידון לארבעה מאסרי עולם ?!' רבי אהרן לייב החל לצחוק: 'וכי הוא יודע לירות?! ובכל זאת הוא התפלל והצליח להרוג את תוקפיו, שיצעק, שיבקש שוב מה' שיציל אותו!'  המשיך ידידי וסיפר: 'בביקורי הבא בבית הכלא סיפרתי לצחי את דבריו של רבי אהרן לייב, עודדתי אותו ואמרתי לו 'תתפלל לה', תתפלל מכל הלב '. לאחר זמן הלכתי ברחובה של עיר והנה לפתע למולי נקרה אותו חייל. שאלתיו בתדהמה: 'צחי, מה אתה עושה פה, ברחת מבית הסוהר, הרי קיבלת ארבעה מאסרי עולם ?!' תשובתו היתה מפתיעה: 'ה' שמע לתפילתי ויצאתי לחופשי השב"כ תפסו את הערבי החמישי, במהלך חקירתו סיפר את שארע, הוא הודה שהם באו לרצוח והוא שלקח את הסכינים עמו לכפר. שם הם מצאו את הסכינים. מיד שיחררו אותי למעשה ישבתי בכלא ארבעה חודשים בלבד'. 
חוויית השבוע שלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה