יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

אמרי שפר ט"ז טבת ה'תשע"ו 

אם יש קושיות, עונים לך: בוא תעלה ונסביר הכל. אבל אם אין לך קושיות,  משאירים אותך כאן"... לא כדאי להקשות קושיות. 

     הגאון רבי מיכאל כהן , רבה של פולדא היה אומר: העולם אומרים שאי אפשר לעשות חור בקיר עם הראש, ואני אומר שהרבה פעמים צריך לדעת שהקיר אינו קיר !

     הסטמאר רבי זצ"ל אמר פעם: אנו מברכים "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי" פתח בנפשות וסיים בנפש?! תמוה.  הקב"ה ברא הרבה גויים, עולם שלם - "בורא נפשות רבות". לצורך מה? "להחיות בהם נפש כל חי" - בשביל היהודי - לצורך הנפש כל חי. "אתם קרויים אדם", כל עם ישראל הם נפש אחת, אבל הגויים נקראים נפשות

חינוך אמיתי

     סיפר רב מאזור המרכז, כי בצעירותו היה מוסר שיעור בגמרא מידי יום משעה 5:00 עד שעה 7:00 בערב בעיר בת ים. אחד ממשתתפי השיעור, היה מקפיד לבוא כל יום בזמן, וקנה במיוחד גמרא לשיעור, והיה מביאה עמו יום יום מביתו. אך למרבה הפלא, לא יאוחר מ-5 דקות מתחילת השיעור, כבר היה מתנמנם ונרדם עד סוף השיעור.

     לאחר שנשנה הדבר על עצמו יום אחר יום, למעלה מחודש ימים, אמר לו הרב, שמע נא ידידי, למה לך להטריח את עצמך אחר יום עבודה מייגע ומעייף לבוא לשיעור, האם לא עדיף שתישאר בבית ותנוח על מיטתך, במקום להצטער כך ולהירדם על השולחן?! ענה לו אותו יהודי: דע לך כבוד הרב, כי עובד אני קשה כל היום, וחוזר מהעבודה בשעה 4:00 אחר הצהריים, טועם משהו, בקושי רואה את ילדי, וכבר אני צריך לצאת לשיעור. ילדי אומרים לי, אבא! הישאר איתנו, אנחנו רוצים שתהיה איתנו, בקושי אנחנו רואים אותך, ואני אומר להם: "בני! כל היום עבדתי קשה, ולא זכיתי ללמוד תורה, לפחות עכשיו הולך אני ללמוד תורה". לכן, אף על פי שאני ישן בשיעור, בכל זאת - עצם הדבר שבני רואים שאבא הולך ללמוד תורה, אף שהוא עייף וקשה לו, בכך מרוויח אני כי נחקקים בליבותיהם אהבה עצומה וחשק וערך ללימוד התורה. מספר הרב, כי באמת זכה אב זה וכל בניו יצאו עוסקים בתורה ואוהבים תורה באמת.

חוויית השבוע שלי 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה