יום שלישי, 10 במרץ 2015

אמרי שפר כ' אדר ה'תשע"ה

הרה"ק רבי אהרן מקרלין אומר: האהבה מסתתרת בפנימיות לבו של כל אדם, ואין לך אדם שאין לו שעה אחת של אהבה וכלות הנפש לבוראו. הרה"ק רבי אורי מדובינסקי אומר: אהבה הבאה מתוך מידות ותענוג לפעמים מוכרח להיות בה פרוד כי תענוג תמידי אינו תענוג, מה שאין כן באהבה עצמית - אין בה פרוד. הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק אומר: אדם חולה בלי סיבה, יתלה באהבה. תקנתו, ימסור את כל אהבתו להשם יתברך ויבריא. "כל אדם בידו להתעלות ולהתנשא בעל עת ובכל שעה, וזוהי גדולתו של האדם – בחיר היצירה... והדרך לכך היא על ידי התבוננות ושימת לב" (הרב חיים שמואלביץ). וויתור. מסופר על מחותן של הגאון ר' שמעון סופר ז"ל ששאלו אותו איך זכה למחותן כזה כמו ר' שמעון, ענה אין לי שום דבר סיבה לתלות אולי בדבר אחד, שכשהתחתנתי ראיתי שלאשתי יש פמוטות יקרות והשוויגער שלי יש לה פשוטות, וכן כרים וכסתות ראיתי שבשבילי מוכן הרבה וחשובות ולחמי וחמותי, אין כלום, בררתי אצל אשתי, סיפרה לי היות ואין להורי רק את זה, אז בשבילנו הביאו את היקרים ולהם עצמם הלכו ולקחו דברים פשוטים, אמרתי לעצמי היה לא תהיה, הלכתי ולויתי כסף והאמנתי באמונה שלימה שמה שמגיע לי זה יגיע ולא ח"ו לקחת ממישהו אחר, והנה עוד באותו יום שלויתי הגיע אחד לעשות איזה עסק, ומאותו היום גדלתי בשדות וכרמים, והיה לי בנים ובני בנים עוסקים בתורה, והכל התחיל יומיים השבע ברכות עם האמונה שלימה בהתחלה. וזה סיפר ר' יוסף ליברמן בספרו, וכותב "ספרי לא ספר סיפורים" אלא אני מספר כאן לכל אברך אחרי השבע ברכות שלא יקח מחמיו את לבו וכל חיותו, ולדעת שאם מוותרים ממה שהבטיחו ולא הורגים ונהרגים על כל שוה פרוטה בסופו של דבר מצליחים. חוויית השבוע שלי http://h-y.xwx.co.il/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה