יום רביעי, 13 באפריל 2016

נקודה שבועית, פרשת השבוע "מצורע" ה'תשע"ו


אנו מגיעים לפרשה הנוגעת בנושא לא פשוט בכלל, הצרעת.
פרשת "מצורע" עוסקת בנגע הצרעת שעליה כתוב במסכת ערכין: "אמר ר' יוסי: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו..."זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" - זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע"
הצרעת תבוא לאדם בגלל חטא לשון הרע רק בחברה עילית וטהורה בעלת רמה רוחנית גבוהה ביותר שסירה מעליה כל השחתה מוסרית.
הפרשה שלנו לא מאפשרת לאדם לתת ללשונו חופש ודורשת ממנו לדאוג לשפה נקייה ומעודנת והמילים היוצאות מפיו מעצבות את הנפש שלו.
במדרש כתוב: "אמר רבי יהושע בן לוי: חמש תורות במצורע, (כלומר חמש פעמים מופיע המושג "תורה" בפרשה בהקשר הלכות צרעת), "זאת תורת נגע הצרעת", "זאת תהיה תורת המצורע" וכו'. ללמדך שכל המספר לשון הרע עובר על חמשת חומשי תורה". 
המדרש רצה לומר לנו שכל מי שמרכל ומדבר לשון הרע פוגע בכל אחד מחמשת חומשי התורה בנפרד:
בחומש בראשית הנחש דיבר לשון הרע על אלוקים, יוסף שהוציא דיבה על אחיו ששנאו אותו.
בחומש שמות, הסוד שגילו דתן ואבירם על הריגת המצרי על ידי משה שהביאה אותו לברוח מפרעה.
בחמוש ויקרא בו נכתוב אזהרות רבות בנושא שמירת הלשון.
חומש במדבר עם הסיפור המפורסם על חטא המרגלים ומוציאי דיבת הארץ שבעיקבותם נמנעה הכניסה לארץ.
ובחומש דברים סיפור הצרעת של מרים שדיברה סרה באחיה משה.
המדבר לשון הרע פוגע בכל חומש וחומש.
חברה עם מוסר כה גבוה שבה יש את הצרעת מוציאה ממנה לבידוד את המדבר לשון הרע על מנת שיירפא. היא מרחיקה אותו ממנה לבדידות שם יישב עם עצמו. כדי שיבין את ערכה של חברה מסודרת ויקלוט את גודל חטאו.
דווקא אז הוא צריך להביא כקורבן שתי ציפורים שבאים על חטא זה שהוא פטפוטי דברים כפי שהציפורים מפטפטות בקול כל הזמן.
הפניה בדרישה הגבוהה הזאת לשפה נקייה בפי כל היא אל כל דרך ביטוי שקיימת.
בראש ובראשונה אל לשוננו, ובהחלט אפשר לומר גם לכל מה שמחשבתנו תוציא על ידי כתיבה בכל מקום שבו אפשר לכתוב, אם זה ספר, עיתון או אינטרנט.
אמנם כיום אין צרעת אך מוטלת עלינו החובה לשמור היטב שפתינו וכתיבתנו מלשון הרע כל שהיא על מנת שנחיה בחברה טובה ובריאה.

שבת שלום ומבורך!

תודות : לצחי מיכאלי

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם
חוויית השבוע שלי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה