יום שבת, 16 באפריל 2016

אמרי שפר ט' ניסן ה'תשע"ו


אומרים בדרך הלצה,  שטענת הרשע היא שאינו מתנהג כמו שצריך, ואינו מקפיד על
פאות וזקןמפני שגם כשנולד נולד בלעדיהם, לכן אומרים לו, שגם שיניו צריכים להוציא שהרי נולד בלעדיהם.
התובנה היא ש"אני לא צריך להיות אדריכל גדול. אני צריך להיות אדם גדול".  
     זאת תהיה תורת המצורע (יד', ב') - כשמתקשרים אליכם ולכל אדם בעולם, המילה הראשונה שאומרים היא 'הלו' ומדוע באמת? התשובה היא: 'הל"ו' זה ראשי תיבות לשון הרע ורכילות. ולכן בלי לשים לב אנו מזהירים בפתח השיחה את עצמינו ואת זה שעל הקו: 'הלו' תיזהר מלשון הרע ומרכילות.
     יש גורסים כהא לחמא עניא. והמכוון, שהגם שכל מערכות העולם מתקדמות בצעדים ענקיים עם הטכנולוגיה המתקדמת עם כל המכשירים המתקדמים למיניהם, אבל מצוות התורה לא נשתנו מאומה ולא תהא תורה אחרת, וזה "כהא" לחמא עניא ללא שום שינוי.
כוחה של ברכה (פניני עין חמד, עלון 536)
     להלן סיפור המעובד מהחו' "מאת ה' הייתה זאת" ויש בו כדי ללמדנו, מה כוחה של ברכה.
     סיפר הגה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ''ל: נסעתי פעם במונית לומר שיעור בעיר רחובות. התלוו אליי למונית זוג ישישים, שרצו לנסוע לרחובות לבקר את בתם ואת הנכדים, בדרך סיפר לי הישיש את המעשה הבא: " עברתי את כל מראות השואה ל"ע, והגעתי בתור פליט לאחר המלחמה. הייתי בחור מבוגר ובודד, ולא ידעתי אנה אני פונה פגשתי ידידים והם יעצו לי: 'ישנו צדיק נשגב בבני ברק וקוראים לו הצדיק הרב ישעיהו אברהם קרליץ המכונה 'ה חזון אי"ש , ' תסע לבני ברק כנס לצדיק ותבקש ממנו ברכה , לכל מה שאתה צריך. אנשים רבים פנו לצדיק - ונושעו. ברכותיו עושות פרי ולכן כדאי לך לנסוע אליו".
     נסעתי לבני ברק ונכנסתי אל החזון אי"ש סיפרתי לו את כל מה שעבר עליי. אמר לי הרב ": דבר ראשון אתה זקוק לפרנסה מה הייתה מלאכתך לפני המלחמה? " אמרתי לו שהייתי מלמד לתשב"ר וכשהחלה המלחמה , נפסק הכל.ו אמר לי החזון אי"ש: " אם כן, אתה צריך לקבל משרת מלמד תינוקות בישראל! השי"ת יעזור לך! ותכף אחרי זה אתה צריך גם שידוך טוב והגון, השי"ת יברך אותך! ." בזה נסתיימה פגישתי עם החזו" א 
     ממשיך מיודענו לספר: "אך יצאתי מביתו של החזון אי"ש, פניתי ימינה לכיוון רחוב ר ' עקיבא. לפתע אני פוגש ידיד שלי משנות הנעורים, שמחנו מאד להיפגש ובכינו מרוב התרגשות. סיפרתי לידידי , שרק לפני יומיים הגעתי לארץ ישראל ושלחו אותי לקבל ברכה מהחזון אי"ש והוא אמר לי לחפש משרת מלמדות! ". אמר לי הידיד: "אני זוכר, שהיית מלמד בחול" דע לך, אני מנהל כאן בית הספר וכרגע אני מחפש מלמד. יש לך משרה אם אתה מעוניין! ואני גם חושב עתה על שידוך הגון בשבילך!" המשודכת שהציע, זו אשתי היושבת עכשיו על ידי", סיים הלה, "וכל העסק הזה של הצעת הפרנסה והשידוך נמשך רק עשרה רגעים... זאת מיד אחרי שקיבלתי את ברכתו של החזון אי"ש.
חוויית השבוע שלי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה