יום חמישי, 2 ביולי 2015

אמרי שפר ט"ז תמוז ה'תשע"ה
אהבה = נתינה שלא על מנת לקבל!

     הבעל שם טוב הקדוש אומר: גם כאשר מבקש האדם טובה מחברו, יש לו לשים בטחונו בהשם.

     הגאון הקדוש מוילנא אומר: מי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר עברות חמורות - עדיף מהמחוסר בביטחון. שעל ידי זה בא לקנאה ושנאה, ואף על פי שעוסק בתורה וגמ"ח, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם.

     ''הזמר הוא מעולה מן השיר, כי השיר כולל כל עניינים ובא גם על דברי חול, והזמר הוא מיוחד בכל מקום רק לה' על עניני נסים והשגחה. והסדר הוא תמיד ''שירו לו זמרו לי'', שהזמר – מוסיף על השיר''... (המלבי''ם בספר הכרמל)

     החזון איש הקדוש אומר: נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון, אך מה קשה להיות בוטח בשעת ניסיון.

     ה"פרי צדיק" מאיר, ששבעה עשר בתמוז לעולם חל בערב שבו חל ליל הסדר של אותה שנה. מה הקשר בין שני התאריכים? בליל הסדר ה' רואה שאנחנו לא בסדר ובכל זאת גואל אותנו, כי אהבה מקלקלת את השורה אז יהי רצון, ה', שתביט בנו בי"ז בתמוז, גם כשאנחנו לא בסדר, ותתמלא אהבה כלפינו, על אף שזה לא לפי שורת הדין. תאהב אותנו אף על פי כן. אָתּה תקוּם תרחם ציון. ותגאל אותנו בקרוב, בעזרת השם.  

     הרה"ק רבי נחמן מברסלב אומר: לו היה האדם מאמין באמונה שלמה שיכול הקדוש ברוך הוא לזמן לו כל צרכיו, לא היה נוסע שום נסיעה.

     "מאחורי עננים אפורים תמיד יסתתרו שמיים כחולים"
הפינה הרגישה
פעם אחת הגיע יהודי לאיש עסקים מצליח, והציע לו הצעה שקשה לסרב לה... מה הייתה ההצעהיש לי מכונה מיוחדת במינה, היא יכולה לעשות מהפכה בשוק תעשיית המזון!!! "נו... בא נשמע", שאל העשיר.
     יש לי מכונה שאם אתה מכניס לה מצד אחד פירות רקובים, מהצד השני יוצא חלב אתה יודע כמה אנשים זורקים פירות רקובים... במקום לזרוק לפח, נהיה חלב... " באמת?!", התפלא העשירולא רק... אם נתקעת, אתה יוצא לגינה, אוסף קצת קוצים, קצת קש ותבן, מכניס אותו מצד אחד... מהצד השני יוצא לך חלב התפלא העשיר מאוד, "איך הצלחת לייצר כזו מכונה?" " דע לך! זו מכונה משוכללת, חסכונית, ומעל הכול עומדת בתקן של הירוקים...  אה, ושכחתי, היא לא צריכה חשמל בשביל לעבוד!" " מיליון דולר!", צעק העשיר, "אני מוכן לקנות אותה ממך במיליון דולר!!!"  אמר לו אותו אדם, נא לכתוב את הצ'ק לפקודת...
     בא ואקח אותך לראות את המכונה...  הלכו שניהם יחדיו והוא הוביל אותו אל... הרפת הנה לך אדוני, פרה מכונה שמייצרת חלב מפירות רקובים, ואפילו מקש ותבן, ולא צריכה חשמל 
     כל כך התרגלנו לטבע, עד שאנחנו מקבלים הכול כמובן מאליו אנחנו לא מבחינים מה הקב"ה יצר בעולם, מתייחסים לזה כאל שגרה, אך האמת היא שאין דבר כזה שגרה, הקב"ה מחיה את הבריאה, בכל יום, תמיד, זה מעשה בראשית אם רק נפתח את העיניים, אם רק נתבונן, נוכל להתמלא בהרגשת פליאה אדירה שממלאת כל מי שרק רואה מרכבת הבריאה!

חוויית השבוע שלי
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה