יום ראשון, 7 באוגוסט 2016

אמרי שפר ג' אב ה'תשע"ו

 אדם בעל עין אחת בוכה כמו מי שיש לו שתיים.(פתגמים אפריקניים(


    החיים שלנו הם לא עניין טכני ותאורטי בלבד. הניסיון המעשי הוא העיקר. הדברים שאנו עוברים והרגשות שאנו מקבלים הם אלו שמעצבים אותנו. כל אותן חוויות שעברנו הביאו אותנו למקום המיוחד שלנו כעת.


     ה"חפץ חיים" שואל , מדוע כתוב 'הפורץ גדר ינשכנו נחש ', למה דוקא נחש ולא אריה או דב?  ומתרץ שכשאריה נושך מיד רואים את זה וקוראים מהר לאמבולנס, אבל כשהנחש נושך לא רואים ולא מרגישים כלום ופתאום הוא נופל ומאבד את ההכרה.

    ה' בורא את הרוח והאדם את המצב.


אם הייתי 'אויבער חכם' – הייתי מפסיד!  [אדרבה תן בלבנו[
     באחת הפעמים, לאחר שחזר הרב מפוניבז' מחו"ל, הוא נעמד על יד הבימה בישיבה, הוציא מכיסו צ'ק גדול, הראה אותו לבחורים ואמר, בואו ואספר לכם את סיפורו של הצ'ק הזה:
     הסתובבתי בפרנקפורט לצורך גיוס כספים. הלכתי לשטיבלך ועברתי מאיש לאיש לבקש את נדבתו. והנה ניגש אלי יהודי,  רבי יעקב רוזנהיים, ואומר לי שאין זה 'כבוד התורה' לאסוף כספים בצורה שכזאת. הוא הזמין אותי לחדרו, ובנוכחותי הזמין לי תור אצל גבירים, עשירים, כמנהגם של רבנים חשובים ולא כמו איזה שנורר. הוא טלפן לאחד העשירים ואמר לו כי הפוניבז'ער רב נמצא כאן, וכי הוא מעוניין להיפגש עמו. העשיר אמר כי הוא יוצא מהעיר למחרת בבוקר ברככת שיוצאת בשעה שמונה, והוא מסכים שהרב יחכה לו ברציף בשעה רבע לשמונה.  למחרת, מספר הרב מפוניבז', התעוררתי קצת מאוחר, ונוכחתי לדעת כי אם אלך להתפלל בציבור לא אספיק להגיע לרציף הרכבת בזמן. אמרתי לעצמי: 'הן הגעתי לכאן לאסוף כספים ולא למען עצמי. אני אוסף לצרכי תורה, תורה דרבים, אתפלל פעם אחת ביחידות. אך מיד אמרתי לעצמי: 'לא יתכן שאפסיד בגלל זה תפילה בציבור! עוד לא נולד אדם שנגרם לו נזק מכיוון ששמע בקולו של הקב"ה'! והלכתי להתפלל בציבור.
     סיימתי להתפלל בשעה שמונה וחצי! לא היה כל טעם ללכת לרציף...  החלטתי, בכל זאת, לעשות השתדלות, הלכתי לרציף הגעתי בשעה שמונה וארבעים... לא עברו יותר משלוש דקות, והנה העשיר מגיע במרוצה, ובעודו מתנשף, החל להתנצל בפני על האיחור, והסביר כי אחר את הרכבת של השעה שמונה והוא נוסע אפוא, ברכבת של השעה תשע. הוא הוציא מכיסו צ'ק ., ורשם עליו סכום שמספיק לישיבת פוניבז' לחצי שנה... "זהו הצ'ק שאתם רואים כאן לפניכם" אמר הרב. והוא הוסיף ואמר: "לא באתי להראות לכם את הצ'ק כדי להראות שלא הפסדתי מתפילה בצבור! זה דבר פשוט, אין צורך להראותו! באתי רק לספר כי אם הייתי 'אויבער חכם', מתפלל ביחידות כדי להגיע לרציף ברבע לשמונה, הייתי ממתין שם מקסימום עד שמונה,  עד יציאת הרכבת, ולאחר מכן עוזב את המקום! פשיטא שלא הייתי מחכה שם עד רבע לתשע! הייתי אומר לעצמי שבוודאי חלו שינויים בתוכניותיו של העשיר, והייתי חוזר לכאן בלי הצ'ק הזה"...
"     בטח בה' ועשה טוב" – אדם שחי באמונה ובביטחון בה',  יודע כי רק ה' מנהל את העולם, יכול לחיות חיים מאושרים,  חיים של עשיית טוב, מתוך ידיעה ברורה כי הוא לא ירוויח כלום אם הוא יהיה "אויבער חכם" וירוץ, ויריב, ויתקוטט, ויתמרן, וישתגע, ויעשה ככה, ולא יעשה ככה... "בטח בה' ועשה טוב"! נסיים בדבר הרשב"א שמבאר את דברי הגמ' במסכת ברכות [י':] שבתפילת שמונה עשרה צריך המתפלל לכוון את רגליו,  ולהעמידן צמודות זו לזו, שבזה בא האדם לרמוז כי מבחינתו הוא לא מסוגל לעשות כלום! רגליו כבולות, קשורות! אין בידיו לקרב את המועיל ולא להרחיק את המזיק, אלא הכל מידיו של הקב"ה]


חוויית השבוע שלי

http://h-y.xwx.co.il/
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה