יום שני, 12 בינואר 2015

אמרי שפר כ"ב טבת ה'תשע"ה

''אינני יודע העולם, אך לעצמי נדמה אני כילד שכל ימיו שיחק על שפת הים ונהנה במוצאו מדי פעם חלוק לבן חלק יותר או קונכייה יפה מן האחרות בעוד אוקיינוס האמת הגדול משתרע לפניו בלי שאיש חשף את סודותיו''. (אייזק ניוטון) יסופר על "מופת" של הגה"צ ר' ירמיה לעוו זי''ע, שכאמור היה ממתנגדיו החריפים של הרה"ק מליסקא זי''ע, ועובדא הכי הוי שכשבא אליו פעם בעל עגלה אחת ותינה לפניו את צערו שאבד את סוסיו שהיו נצרכים למחייתו, נענה הגה"צ בדרך בדיחותא שיחפשם על אם הדרך ההולך לליסקא "ווייל אלע פערד גיין קיין ליסקא (כל הסוסים הולכים לליסקא), " ואכן הלה שהיה איש פשוט מאוד קיים את דברי הרב, ואכן מצא את סוסיו. (פניני תורה וחסידות, גליון 40) יסורין ממרקין עוונותיו של אדם, ואם קבלם מאהבה, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ ה' בידו יצליח (ברכות ה,א) יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. הדף הנכון (מגילה כח). מסופר על הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל (אשר נודע בגאונותו וצדקותו אומרים עליו שהיה מסוגל לכתוב בשתי ידיו, ולדבר עם זולתו בבת אחת). קבוצות קבוצות של בחורים נהגו להיכנס אליו ולהשתעשע עמו בדברי תורה. פעם בעת לימוד בדברי הגמרא במסכת יבמות, אמר לתלמידים שיש תוספות אחד במסכת יבמות דף נ' הנוגע לסוגיה שבה התפלפלו. קם אחד מהתלמידים החשובים, ואמר: "סליחה כבוד רבינו, התוס' הזה נמצא בדף נ"א. "לא", ענה הרב, "זה בדף נ' ", והמשיך את השיעור. אך הבחור התעקש, על דבריו ותוך כדי ויכוח, קם לעבר הספריה לפתוח את הגמרא ולהוכיח את צדקתו לעיני כל התלמידים. הרב קם ממקומו ועצר את הבחור: "וכי קל בעיניך לבייש יהודי"? חיוך של ניצחון עלה על שפתי התלמיד. מיד בהגיעו לישיבה, פתח לעיני חבריו את הגמרא להוכיח את ניצחונו. לתדהמתו הערבה, גילה שאכן הרב צדק, זה היה אמנם בדף נ' ולא בדף נ"א (כפי שהתלמיד סבר). אז הבין התלמיד, שהרב התכוון בעצם למנוע בושה מהתלמיד, משום שלא קל לבייש יהודי מישראל. בית הלל מלמדים אותנו עד כמה גדול שכרו של אדם שאוהב את חברו על אף שהוא חולק עליו. אומרים חז"ל (גמ' עירובין יג) מפני מה זכו בית הלל שתיקבע הלכה כמותן? מפני שהיו נוחין ועלובין ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד, אלא מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. ובזכות אהבה עצמית זו, בזכות כבוד הבריות שהם נהגו, זכו שהלכה נחתמה לדורות כמותם בכל בית ישראל. ללמדנו, כמה צריך להזהר בכבוד הבריות, ולהתרחק מכל ביזוי ואו בקלון חברינו. שאלו תלמידיו את ר' נחוניא במה הארכת ימים? אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חבירי, ולא עלתה על מיטתי קללת חבירי. חוויית השבוע שלי http://h-y.xwx.co.il/

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה