יום רביעי, 15 בפברואר 2017

אמרי שפר י"ט שבט ה'תשע"ז


"בקושי אנו יודעים איך למלא את חיינו הקצרים, ובכל זאת מבקשים אנו חיי נצח."
     הגאון ר' חיים מוולוז'ין זצ"ל השתדל פעם השתדלות מרובה להשכין בין שני יהודים פשוטים. אמרו לו, אין זה נאה למר להתערב בסכסוכים של המוניים אלו. אמר להם ר' חיים, חכמינו ז"ל אמרו, צריך להפסיע שלוש פסיעות לאחוריו ואחר כך לתן שלום (יומא נג-א), פעמים אדם צריך לסגת אחורנית כמה פסיעות, ובלבד להטיל שלום.

     "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו". יש המבדילים בין "זכור" ל"שמור" - העני רוצה יותר ב"שמור". הוא עובד קשה כל השבוע, וצריך לקצת מנוחה, וגם לא יפסיד הרבה אם ישבית עסקיו בשבת, ואילו "זכור" קשה לו לקיים כדבעי, כי אין ידו משיגה לכבד את השבת, במאכלים טובים וביין טוב, העשיר להיפך, "זכור" הוא מקיים על כל פרטיו, מרבה במעדני שבת ומתענג, אבל "שמור" קשה לקיים, להפסיק את העבודה בעסקיו ובמפעליו ביום השבת, ההפסד הוא גדול, והוא מחפש תחבולות לעקוף את ה"שמור", לכן אמרו חז"ל, שזכור ושמור - בדיבור אחד נאמרו, ואי אפשר להפריד ביניהם, העשיר צריך לקיים את ה"שמור" ולעזור לעני לקיים את ה"זכור". 


     חרדי אירח חילוני בשבת, כדי ללמדו על השבת. בליל שבת עשו קידוש ושתו יין. באמצע הסעודה עשו 'לחיים' עם יין, וברכו ברכת המזון על יין. לאחר הסעודה יצאו ל"שלום זכר" ושתו בירה וגם ב"בקשות" לא היה יבש. למחרת בבוקר, שוב שתו וויסקי בקידוש, ולקינוח אחרי הצ'ולנט יין אדום משובח. במוצ"ש, אחרי ההבדלה על ה...יין, שאל המארח החרדי את אורחו החילוני: נו, איך התרשמת מהשבת הראשונה שלך? תראה - השיב לו החילוני - למה אסור להדליק חשמל בשבת עדיין לא הבנתי, אבל למה אסור לנהוג בשבת... את זה הבנתי.


האישה הרעה (אור שרה, עלון 564)
     סיפר פעם הגאון רבי נסים יגן זצ"ל: היה פעם אדם צדיק שלא הגיע לו סבל בעולם הזה, וימיו עברו עליו בשלווה ובנעימים. והנה בשיעור התורה שהשתתף בו שמע פעם מרבו את דברי רבותינו (עירובין מא:) שמי שיש לו אישה רעה אינו רואה פני גיהינום. אדם לא יורש פעמיים גיהינום: או בעולם הזה או בעולם הבא. חשב האיש לעצמו למה לי לסבול גיהינום בעולם העליון, שישרפו אותי יום ולילה באש הנוראה?! עדיף לי לסבול שבעים שנה מאשתי שתקלל, שתרביץ, שתעשה מה שהיא רוצה, רק שאעבור את הסבל הרב ואכנס לגן עדן.
     פנה מיד לשדכן מומחה ושאל אותו כמה הוא לוקח עבור שידוך. אמר לו "אלף דולר מכל צד". אמר לו "שמע, אני אתן לך עשרת אלפים דולר אך בתנאי אחד: שתביא לי את האישה הכי רעה בעולם נקמנית, צעקנית, לא עושה רצון בעלה, בקיצור מרשעת אמיתית"!... "השתגעת"?! תמה השדכן. "לא, אני מדבר ברצינות", אמר האיש. "ואני מוכן לחתום לך על התחייבות"! אישה טובה קשה למצוא, כמו שאמר שלמה המלך, אך אישה רעה לא קשה למצוא... אמר לו השדכן "אין שום בעיה, בכל דור ישנן כמה נשים רעות, אציע לך כמה מהן"... אמר לו "לא, אין צורך בכמה, מספיקה אחת רק שתהיה מרשעת"!... חיפש השדכן אישה רעה, הגיע לשכונת הפחים ושאל "יש כאן אישה רעה"? אמרו לו: בסוף הרחוב, שם בניין האחרון ישנו שלט "מתחם סגור"...  מצורעת, כל השכנים בורחים ממנה, אפילו המשטרה פוחדת ממנה. הפה שלה מדיף ריח צחנה – קללות, צעקות אישה רעה ה' ישמור... התגרשה כבר שבע פעמים" ... הגיע השדכן אל המדוברת ואמר לה "תשמעי, יש לי הצעת שידוך מצוינת עבורך, יהודי צדיק יסוד עולם". "ברצינות"? "כן". אמרה האישה לעצמה: לפחות עד החתונה אשחק אותה כאילו אני אישה טובה... התלבשה צנוע. וכמו כן החליטה לשתוק, כי אמרה: אם אדבר, אהיה מוכרחה לקלל אותו וגם יצא הריח... עדיף, אפוא שאשתוק. ואכן בפגישות ישבה כמו אילמת. "בת כמה את?" שאל החתן, והיא שתקה. כתבה לו בעט את הגיל כדי שלא תצטרך לפתוח עליו את פיה. "כמה פעמים התגרשת?" הראתה לו באצבעות מספר שבע... חשב האישזהו זה, כזו אישה אני צריך. יש למהר לערוך את החתונה!
     בעת החופה הודיע כי החליט לכתוב בכתובה סכום של שני מיליון דולר! והוא היה אדם אמיתי, לא משקר. ומדוע התחייב על סכום עתק כזה? כדי שגם אם יסבול ממנה קשות, לא יוכל לגרשה, כי מהיכן ישיג שני מיליון דולר...  כך יסבול עד המוות, ויגיע למעלה מזוכך וטהור. החופה נערכה כדת וכדין, ובסיומה צעדו בני הזוג אל חדר הייחוד בחדר הייחוד פנה אליה ואמר לה "את התמונה הכי יפה שלי"... כאן סוף סוף פתחה האישה את פיה ואמרה לו כך "ודאי יודע אתה שמהיום והלאה תהיה מסכן, אומלל, אני אמרר לך את החיים... אבל דבר אחר ברצוני להבין: האם לא אמרו לך שאני רעה? מדוע, אם כן, בכל אופן התחתנת איתי?". אמר לה החתן בחיוך "אדרבה, רק על דעת כן התחתנתי איתך, שאת רעה. אם לא – זהו מקח טעות, הכול בטל"! "מדוע?" התפלאה האישה. "פשוט מאוד", הסביר החתן, "פוחד אני מדינה של גיהינום, ובגמרא כתבו שמי שיש לו אישה רעה אינו רואה פני גיהינום. מעדיף אני לסבול גיהינום כאן ממך, מאשר את הגיהינום שם. "מה"?! קראה האישה. "בעולם הבא אתה תשב בגן עדן ואני בגיהינום? לא יקום ולא יהיה"! חזרה בתשובה ונהייתה צדקת יותר ממנומאז לא פתחה את פיה אלא לדברי טובה וחכמה. מה לומדים אנו מכאן? שאם אדם שותק ומוכן לסבול בדומיה אפילו אם יתחתן עם האישה הגרועה בעולם, הרי שהאישה הכי רעה תהפוך לאישה הטובה והמתחשבת ביותר...

החוויה היהודית

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה